zuider_nieuwendijk

Oude benaming voor de zuidzijde van de Gedempte Grachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGedempte Gracht

De Gedempte Gracht anno 1966 Hoofdwinkelstraat in Zaandam-west, liggend evenwijdig aan en ten noorden van de Rozengracht en ten zuiden van de Vinkestraat, lopend van de Westzijde tot het Rustenburg.

De naam Gedempte Gracht ontstond in 1858 toen de sloot tussen het Zilverpad (zuidkant) en het
, vaak door elkaar gebruikt met de naam Zilverpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZilverpad

Voormalig pad in Westzaandam, de zuidzijde van de huidige Gedempte Gracht.

Het Zilverpad stond ook bekend onder de naam Zuider Nieuwendijk en was een van de oudere paden van Zaandam. Het oudst bekende reglement van het pad is van 1637. In 1770 werd een nieuw padreglement opgesteld. Het laatste padreglement dateert van 1803. De sloot tussen het Zilverpad en het Kuijpers- of Geldelozepad werd tussen 1854 en 1856 gedempt, waarna de brede straat die hierdoor ontstond, de Gedempte Gracht…
.

De Zuider Nieuwendijk werd tegelijk met het tegenoverliggende pad, de Noorder Nieuwendijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoorder Nieuwendijk

Eerste benaming van het eerste deel van de noordzijde van de huidige Gedempte Gracht te Zaandam. De Noorder Nieuwendijk, later Kuijperspad geheten, liep tot aan een sloot, waar nu de Vinkedwarsstraat ligt.

De Noorder Nieuwendijk werd tegelijk met het tegenoverliggende pad, de Zuider Nieuwendijk, ontwikkeld door de broers Gerrit, Arent en Dirk Meyndertsz. In het padreglement uit 1637 wordt aangegeven: 'Voorwaerden ende Conditiën, waerop Gerrit, Arent, ende Dirck Meyndertz S…
, ontwikkeld door de broers Gerrit, Arent en Dirk Meyndertsz. In het padreglementplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een zogenoemde padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend.…
uit 1637 wordt aangegeven: 'Voorwaerden ende Conditiën, waerop Gerrit, Arent, ende Dirck Meyndertz Sonen begheeren te verkoopen de Erven opten Nieuwendijck tot Zaerdam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zuider_nieuwendijk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/17 15:35
  • door jan