zuider_nieuwendijk

Voormalige naam van het zuidelijk deel van de huidige Gedempte Grachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGedempte Gracht

De Gedempte Gracht anno 1966 Hoofdwinkelstraat in Zaandam-west, liggend evenwijdig aan en ten noorden van de Rozengracht en ten zuiden van de Vinkenstraat, lopend van de Westzijde tot het Rustenburg.

De naam Gedempte Gracht ontstond in 1858 toen de sloot tussen het Zilverpad (zuidkant) en het
. De Zuider Nieuwendijk werd ook Zilverpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZilverpad

Voormalige naam van het zuidelijk deel van de huidige Gedempte Gracht. Het Zilverpad werd ook Zuider Nieuwendijk genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen het Zilverpad en het Kuijperspad werd gedempt en de overtuinen verdwenen, werden beide paden samengevoegd en werd de naam voor de nieuw ontstane, brede straat Gedempte Gracht.
genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen de Zuider Nieuwendijk of Zilverpad en de Noorder Nieuwendijk of Kuijperspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKuijperspad

Zie: Kuiperspad
werd gedempt en de overtuinen verdwenen, werden beide paden samengevoegd en werd de naam voor de nieuw ontstane, brede straat Gedempte Gracht.

De Zuider Nieuwendijk werd tegelijk met het tegenoverliggende pad, de Noorder Nieuwendijk, ontwikkeld door de broers Gerrit, Arent en Dirk Meynertsz.

In het padreglement uit 1637 wordt aangegeven: Ordre en Reglement, op de Zuyder Nieuwendijck, anders genaemt het Zilverpad, tot Zaardam aen de West-zijde van de Zaan, voor inde Moolenbuyrt, gemaeckt by Gerrit, Arent ende Dirck Meynertsz. Voorwaerden ende Conditien, waer op Gerrit, Arent ende Dirck Meynders Soonen begheeren te Verkoopen de Erven opten Nieuwendijck tot Zaandam, waer naer een yder Cooper hem t'allen tyden sal hebben te reguleren, aldus gedaen op den 21 February Anno 1637.

In 1770 werd een nieuw padreglement opgesteld, waarop in 1803 nog enige aanvullingen kwamen '.. zo tot voorkoming van verdere ontsiering van voornoemde Zilverpad, als ter bekoming of behouding van volkomen veiligheid op derzelfde erven.'

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zuider_nieuwendijk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/06/28 10:19
  • door zaanlander