zuider_nieuwendijk

Oude benaming voor de zuidzijde van de Gedempte Gracht, vaak door elkaar gebruikt met de naam Zilverpad.

De Zuider Nieuwendijk werd tegelijk met het tegenoverliggende pad, de Noorder Nieuwendijk, ontwikkeld door de broers Gerrit, Arent en Dirk Meyndertsz. In het padreglement uit 1637 wordt aangegeven: 'Voorwaerden ende Conditiƫn, waerop Gerrit, Arent, ende Dirck Meyndertz Sonen begheeren te verkoopen de Erven opten Nieuwendijck tot Zaerdam.

  • zuider_nieuwendijk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/01/27 15:21
  • door ada