zilverpad

Voormalige naam van het zuidelijk deel van de huidige Gedempte Grachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGedempte Gracht

De Gedempte Gracht anno 1966 Hoofdwinkelstraat in Zaandam-west, liggend evenwijdig aan en ten noorden van de Rozengracht en ten zuiden van de Vinkestraat, lopend van de Westzijde tot het Rustenburg.

De naam Gedempte Gracht ontstond in 1858 toen de sloot tussen het Zilverpad (zuidkant) en het
. Het Zilverpad werd ook Zuider Nieuwendijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuider Nieuwendijk

Voormalige naam van het zuidelijk deel van de huidige Gedempte Gracht. De Zuider Nieuwendijk werd ook Zilverpad genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen de Zuider Nieuwendijk of Zilverpad en de Noorder Nieuwendijk of Kuijperspad werd gedempt en de overtuinen verdwenen, werden beide paden samengevoegd en werd de naam voor de nieuw ontstane, brede straat Gedempte Gracht.
genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen het Zilverpad en het Kuijperspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKuijperspad

Zie: Kuiperspad
werd gedempt en de overtuinen verdwenen, werden beide paden samengevoegd en werd de naam voor de nieuw ontstane, brede straat Gedempte Gracht.

Vaak werden de paden vernoemd naar een bewoner vooraan op het pad of naar het beroep van deze bewoner. Waarschijnlijk komt de naam Zilverpad hier dan ook vandaan. In 1668 verkoopt zilversmid Johan Wasserberg een huis en erf vooraan op het Zilverpad, genaamd de Silverbergh. Mogelijk was deze zilversmederij al eerder op het pad gevestigd.

De Zuider Nieuwendijk werd tegelijk met het tegenoverliggende pad, de Noorder Nieuwendijk, ontwikkeld door de broers Gerrit, Arent en Dirk Meynertsz.

In het padreglement uit 1637 wordt aangegeven: Ordre en Reglement, op de Zuyder Nieuwendijck, anders genaemt het Zilver-pad, tot Zaardam aen de West-zijde van de Zaan, voor inde Moolenbuyrt, gemaeckt by Gerrit, Arent ende Dirck Meynertsz. Voorwaerden ende Conditien, waer op Gerrit, Arent ende Dirck Meynders Soonen begheeren te Verkoopen de Erven opten Nieuwen¬dijck tot Zaandam, waer naer een yder Cooper hem t'allen tyden sal hebben te reguleren, aldus gedaen op den 21 February Anno 1637.

In 1770 werd een nieuw padreglement opgesteld, waarop in 1803 nog enige aanvullingen kwamen '.. zo tot voorkoming van verdere ontsiering van voornoemde Zilverpad, als ter bekoming of behouding van volkomen veiligheid op derzelfde erven.'

De Zilverpadsteeg herinnert nog aan de oude naam van dit gedeelte van de Gedempte Gracht. Deze steeg ligt aan het begin van de Gedempte Gracht nabij de Westzijdeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzijde

Hoofdstraat te Zaandam-West, lopend van de Gedempte Gracht en de Dam in noordelijke richting en parallel aan de Zaan tot de grens met Koog ter hoogte van de Mallegatsluis. De Westzijde werd aangelegd op de Lagedijk en heette geruime tijd de Molenbuurt, naar de in 1439 opgerichte korenmolen
tussen de Rozengrachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRozengracht

Straat te Zaandam-West, ten zuiden van en evenwijdig aan de Gedempte Gracht. Oorspronkelijk heette het pad, waarvan pas in 1798 vermeld werd dat het een reglement had, Roosgraft, naar de familie Roos. Het stond ook bekend onder de namen: Gerrit Arisz Ven, 't Zuijder Jacob Menschenpadt en Sopjespad. Vanaf 1959 wordt op de Rozengracht tweemaal per week de Zaandamse markt gehouden.
en de Gedempte Gracht.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zilverpad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/10/30 12:20
  • door ada