gedempte

De Gedempte Gracht anno 1966

Hoofdwinkelstraat in Zaandam-west, liggend evenwijdig aan en ten noorden van de Rozengrachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRozengracht

Straat te Zaandam-West, ten zuiden van en evenwijdig aan de Gedempte Gracht. Oorspronkelijk heette het pad, waarvan pas in 1798 vermeld werd dat het een reglement had, Roosgraft, naar de familie Roos. Het stond ook bekend onder de namen: Gerrit Arisz Ven, 't Zuijder Jacob Menschenpadt en Sopjespad. Vanaf 1959 wordt op de Rozengracht tweemaal per week de Zaandamse markt gehouden.
en ten zuiden van de Vinkenstraatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVinkenpad (-straat)

Straat en voormalig pad in Zaandam-West, liggend evenwijdig aan en ten noorden van de Gedempte Gracht Gracht en ten zuiden van de Zeemansstraat en lopend van de Westzijde tot het Rustenburg. Het was een 'voornaam pad' pad dat toebehoorde aan leden van de familie Gijsen, die het land verkavelden en als erven verkochten. Tussen 1635 en 1650 maakte het pad een snelle bewonersontwikkeling door.
, lopend van de Westzijdeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzijde

Hoofdstraat te Zaandam-West, lopend van de Gedempte Gracht en de Dam in noordelijke richting en parallel aan de Zaan tot de grens met Koog ter hoogte van de Mallegatsluis. De Westzijde werd aangelegd op de Lagedijk en heette geruime tijd de Molenbuurt, naar de in 1439 opgerichte korenmolen
tot het Rustenburgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRustenburg

Pad in Zaandam (west) ten noorden van de Hogendijk, lopend naar de Stationsstraat. Het is een oude straat, waarvan het eerst bekende reglement van 1656 dateert. Het Rustenburg werd ook wel het Piet Hessenven genoemd. Begin jaren tachtig van de 20e eeuw werd de straat volkomen gereconstrueerd.
.

De naam Gedempte Gracht ontstond in 1858 toen de sloot tussen het Zilverpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZilverpad

Voormalige naam van het zuidelijk deel van de huidige Gedempte Gracht. Het Zilverpad werd ook Zuider Nieuwendijk genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen het Zilverpad en het Kuijperspad werd gedempt en de overtuinen verdwenen, werden beide paden samengevoegd en werd de naam voor de nieuw ontstane, brede straat Gedempte Gracht.
(zuidkant) en het Geldelozepadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGeldelozepad

Voormalige naam van het noordelijk deel van de Gedempte Gracht na de Vinkedwarsstraat in Zaandam-west, in het verlengde van het Kuijperspad of Noorder Nieuwendijk. Het Geldelozepad werd ook Zeilpad of Seylpad of Seylpad genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen het Kuijperspad en het
en Kuyperspad (noordkant) werd gedempt en de overtuinen aan de sloot verdwenen, waardoor de paden samengevoegd werden tot een brede straat.

De Gedempte Gracht heeft in vroeger jaren verschillende namen gehad die vaak door elkaar werden gebruikt. Zo werden voor de zuidkant de namen Zuider Nieuwendijk en Zilverpad door elkaar gebruikt. Voor het noordelijk deel van de Westzijde tot de Vinkendwarsstraat werden de namen Noorder Nieuwendijk en Kuyperspad gebruikt. Voor het deel na de Vinkendwarsstraat werden Zeilpad of Seylpad en Geldelozepad door elkaar gebruikt.

In de jaren zestig van de 20e eeuw onderging het centrum van Zaandam een enorme verandering. Na de aanleg van de Beatrixbrug kwam er een doorgaande route van de Gerhardstraat via de Gedempte Gracht naar de Provincialeweg. In die periode veranderde de Gedempte Gracht langzamerhand van woonstraat naar winkelstraat en vestigden er zich de grootwinkelbedrijven Vroom & Dreesmann, Hema, C&A, Blokker, Lampe, Vinke & Coster en Peek & Cloppenburg en werd de Gedempte Gracht de hoofdwinkelstraat van Zaandam.

In de loop der jaren verdwenen weer veel van deze grootwinkelbedrijven. Begin jaren 90 werd de Gedempte Gracht afgesloten voor het steeds drukker wordende verkeer en werd voetgangersgebied. In het midden kwam een aantal winkelpaviljoens om in 2011 in het kader van het project-Inverdan weer plaats te maken voor water.

De Gedempte Gracht anno 2016. Foto: Ellie van Ooi
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/gedempte.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/03/15 05:41
  • door zaanlander