In 1949 hield de Nederlandse Vrouwenbeweging Zaanstreek-Noord een viering met als thema “Tegen Koloniale Oorlog in Indonesië en tegen het Marshall-plan”. Met zang en pianospel. Jaarlijks vonden er in de Zaangemeenten dergelijke vieringen plaats tot 1981. In 1981 richtten vrouwen, betrokken bij Het Vrouwenoverleg, een 8 maartcomité op. De organisatie werd breder gedragen. Dat jaar vond in De Pellekaanschool, voorheen De Lindenboomschool, een 8 maartviering plaats met als thema “Vrouwen tegen Geweld”. Overdag waren mannen ook welkom, maar ’s avonds was het feest alleen voor vrouwen toegankelijk.

Wereldvrouwendag van 8 maart 1982 staat in Zaanstad in het teken van protest tegen gedwongen ontslagen van vrouwen door ziekenhuis De Heel. Ook in 1982 organiseerden o.a. Vrouwen voor Vredeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwen voor Vrede

Vrouwen voor Vrede streeft naar een geweldloze, respectvolle en veilige mondiale samenleving, waarin de rechten van de mens worden nagestreefd en waarin welvaart en welzijn rechtvaardig zijn verdeeld met eerbied voor natuur en milieu en conflicten geweldloos worden opgelost. (
een demonstratie waar de leus “Vrouwen voor Vrede en Ontwapeningplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZAANSTAD EN DE BOM

In 1983 verscheen in het Verenigd Koninkrijk het boekje “Leeds and the Bomb” (geschreven door Bryan North, wethouder voorlichtingszaken in de Engelse stad Leeds) over de gevolgen van het gebruik van een atoombom. De aankondiging hiervan in Hervormd Nederland trok de aandacht van het Komité Gezondheidszorg tegen Kernbewapening. In verschillende steden ging men aan de slag om ook voor Nederland de effecten in kaart te brengen; zo ook In Zaanstad.
” werd meegedragen. De opkomst bestond uit zo’n 200 vrouwen en voerde vanaf de Bullekerk in de Westzijde naar De Bond in de Oostzijde.

In 1983 werd “Vrouwen en Macht” als thema gekozen. De feestelijkheden vonden plaats in De Speeldoos. Een gezamenlijke actie van de raadsvrouwenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwenraad Zaanstad, Federatieve

Federatieve Vrouwenraad Zaanstad, in 1977 ontstaan als bundeling van de toen bestaande Vrouwenraden in Zaandam, Wormerveer en Assendelft, waarbij zich een jaar later ook die uit Krommenie aansloot. Daarvóór ging de organisatie door het leven als Nederlandse Federatie Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening afdeling Zaandam.
die in het forum zaten mondde uit in een succesvolle motie in de gemeenteraad voor een nieuw onderkomen voor een Vrouwencentrum. Tevens vond de presentatie plaats van de eerste Zaanse Vrouwenkrantplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Vrouwenkrant

Op 8 maart 1983 vond in De Speeldoos de Internationale Vrouwendag plaats. Hier werd de eerste uitgave van de Zaanse Vrouwenkrant gepresenteerd.

Dit was een initiatief van Marianne Monnier en Coby Voorn, omdat zij het een goed moment vonden om een platform te maken waarin vrouwen elkaar en elkaars activiteiten konden vinden, en waar de Zaanse Emancipatiebeweging tegen het licht werd gehouden. De krant heeft vier jaar bestaan. Er verschenen 30 nummers, de laatste in 1987.
.

In 1984 was er in De Speeldoos in Zaandam een viering met als thema “Vrouwen in Crisistijd”. De Turkse Vrouwen hielden hun succesvolle dag in buurthuis de Poelenburcht. Dit zal, vaak samen met andere buitenlandse vrouwenorganisaties, jaarlijks gaan plaatsvinden.

In 1985 is “Vrouw en Verzet” het gekozen thema. Naast een forum waarin vrouwen uit diverse organisaties plaatsnemen is Truus Menger één van de sprekers over dit thema.

In 1986 is het thema vanwege de gemeenteraadsverkiezingen “Vrouwenstemmen”. In de Waakzaamheid worden vrouwelijke politiciplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwen in de politiek

Begin 20-ste eeuw ontstaan, in navolging van onder meer de Engelse suffragette-beweging, een kiesrechtstrijd. Ook in de Zaanstreek zetten tal van (meestal socialistische en liberale) vrouwen zich in voor gelijke rechten in de politiek. Zo ontstaan in Zaandam (1910), Koog-Zaandijk (1912), Wormerveer (1915) en Wormer (1917) afdelingen van de Bond van Sociaal-democratische Vrouwenpropagandaclubs. Verscheidene Zaanse partijen richten in de loop der jaren vrouwenafdelingen op.…
aan de tand gevoeld door Zaanse journalistes en Hanneke Groenteman.

Vanaf 1987 vinden er geen groot gedragen 8-maart-vieringen meer plaats. In diverse buurthuizen en vrouwencentraplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwencentrum - Van Maidenhois tot Vrouwencentrum 1981-2003

Eind jaren ’70 waren er al veel groepen voor vrouwen actief in de Zaanstreek. Op 21 maart 1981 opent Hedy d'Ancona het eerste Vrouwencentrum in de Zaanstreek 't Maidenhois in de Mauritsstraat in Zaandam. In 1982 wordt de huur opgezegd.
komen vrouwen nog wel bijeen om deze dag te vieren.

Onder de buitenlandse vrouwen is de opkomst nog groot en zij komen in 1988 bijeen in buurthuis De Rots om te praten over remigratiemogelijkheden en gelijke rechtspositie. Ook vindt er dat jaar een actie plaats van het Informeel Overleg vrouwelijke ambtenaren om de noodzaak van kinderopvang te benadrukken middels een ludieke actie.

Activiteiten in de jaren '90:

 • 1989: bijeenkomst in de Fabriek met een forum o.l.v. Annemarie Grewel waar de positie van de Zaanse vrouwen aan de orde komt.
 • 1990: een meidenfestival in het Drieluik waarbij men ingaat op de belemmeringen die vrouwen ondervinden bij het maken van een carrière.
 • 1990: publicatie van een essay “80 jaar Vredestijd / 80 jaar Vrouwenstrijd voor gelijke rechten.
 • 1995: bijeenkomst in de Waakzaamheid met als thema “Over grenzen. Vrouwen geven kleur aan Zaanstad.”
 • 1996: bijeenkomst in het BVO-gebouw “Hoe verdelen we zorg en arbeid?”
 • 1997: bijeenkomst in het BVO-gebouw “Vrouw & Geluk”
 • 1998: bijeenkomst in het BVO-gebouw “Vrouw & Arbeid”
 • 1999: bijeenkomst in het BVO-gebouw “Emancipatie met kracht naar de toekomst”
 • 2000: middag in De Fabriek “Emancipatie door drie generaties heen”
 • - bijeenkomst in het BVO-gebouw “Wij werken voor niets”
 • - uitvoering “Een korte steek van pijn” door “De Wreeksters” in het Vrouwencentrum, Zaandam
 • - bijeenkomst in De Bres, Wormerveer “Vrijwilligers te koop”
 • 2002: bijeenkomst “Oma's, moeders en dochters. Hebben we wat bereikt qua emancipatie?”

In 2022 is door het Gemeentearchief een bijeenkomst georganiseerd over de Zaanse Vrouwenbewegingen 1950-2000. Ook werd in de hal van het stadhuis een tentoonstelling gepresenteerd met de titel “Er is een stad waar vrouwen willen wonen”. Deze tentoonstelling is tot stand kunnen komen na een oproep in de Zaanse media om materiaal (foto's, folders, tijdschriften, programma's enzovoort) hiervoor beschikbaar te willen stellen. Deze oproep leidde tot een grote respons uit vele particuliere archieven. Het materiaal werd gedeeltelijk voor de tentoonstelling gegeven, maar ook werd veel aan het Gemeentearchief geschonken.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/8_maart.txt
 • Laatst gewijzigd: 2023/11/29 13:38
 • door gisela