Federatieve Vrouwenraad Zaanstad, in 1977 ontstaan als bundeling van de toen bestaande Vrouwenraden in Zaandam, Wormerveer en Assendelft, waarbij zich een jaar later ook die uit Krommenie aansloot. Daarvóór ging de organisatie door het leven als Nederlandse Federatie Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening afdeling Zaandam.

De plaatselijke Vrouwenraden waren een overkoepeling van de vrouwenorganisaties die ten dele waren voortgekomen uit de vrijwillige hulpverlening in de Tweede Wereldoorlog en waarbij zich ook eerder opgerichte verenigingen hadden aangesloten. Bij de Federatieve Vrouwenraad Zaanstad waren in 1986 niet minder dan 35 organisaties aangesloten.

De doelstelling luidt: 'het bevorderen van samenwerking tussen de aangesloten organisaties, om vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid de deelname van de vrouw aan alle facetten van de samenleving te stimuleren.' Om dit doel te bereiken worden cursussen georganiseerd ter ontwikkeling en bewustmaking, terwijl ook wordt deelgenomen in de gemeentelijke emancipatiecommissie. Daarnaast is men vertegenwoordigd in het Zaans Vrouwenoverleg, de provinciale Vrouwenraad Noord-Holland en de Nederlandse Vrouwenraad. In 1982 werd een Vrouwen-jumelageplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJumelage

Uitwisselingsverband - op vele terreinen - tussen voorsteden van een aantal Europese hoofdsteden. Aanvankeljk betrof de jumelage uitwisseling met andere Westeuropese steden; in verband met de gewijzi gde internationale omstandigheden werd eind 1989 besloten deze uitwisseling te beëindigen. Zaanstad richtte zich sedertdien op de al langer bestaande - relaties met het Oostduitse Zwickau en het Joegoslavische Pancevo en probeerde banden aan te knopen met het Russische Vyborg bij Leningrad…
georganiseerd, met deelname uit Neukölln, Hammersmith, Billancourt en Pancevo.

De bij de Federatieve Vrouwenraad aangesloten organisaties zijn geworteld in groeperingen van zeer verscheiden aard en met verschillende levensbeschouwelijke, kerkelijke en politieke achtergronden.

Han Hille-​Kalsbeekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHille-Kalsbeek, Han

Amsterdam, 1 november 1914 - Wormerveer 17 december 2004

Johanna Antonia (Han) Hille-​Kalsbeek, juf Kals­beek, voorvecht­ster van de Vrouwen­be­weg­ing in de Zaanstreek, onderging haar eerste politieke vorming in de Arbeiders Jeugd Centrale. Zij was al vroeg actief in de vrouwenbeweging, reeds in de jaren '30 assisteerde zij de secretaresse van de Bond van Sociaal Democratische Vrouwenclubs en organiseerde cursussen in het Bennekomse vormingscentrum De Born om vrouwen meer…
was één van de oprichters van de Fed­er­atieve Vrouwen­raad Zaanstad. De raad kende in haar bestaan twee voorzitters, Annie de Wolff-Goedhart was de laatste. De Vrouwen­raad werd in het jaar 2001 opge­heven.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vrouwenraad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/04/06 14:17
  • door gisela