apollo

Muziekvereniging (harmonie-orkest), in 1894 opgericht te Zaandijk. Doelstelling was niet alleen de beoefening van muziek, maar ook het verlenen van medewerking aan manifestaties der arbeidersbeweging. De oprichters en aanvankelijke leden waren volgelingen van F. Domela Nieuwenhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDomela Nieuwenhuis, Ferdinand

Amsterdam 31 december 1846 – Hilversum 18 november 1919

Nederlands socialist, feitelijk leider van de in 1881 opgerichte Sociaal Democratische Bond.

Van 1870 tot 1879 was Domela Nieuwenhuis Luthers predikant, achtereenvolgens in Harlingen, Beverwijk en Den Haag. Als zodanig bleek hij al een verklaard anti-militarist en een ijverig voorstander van de omstreeks 1870 ontstane internationale vredesbeweging. In 1879 trad hij uit de kerk en begon hij de uitgave van …
, die neigde naar een anarchistische vorm van het socialisme. Men zag Apollo dan ook niet op manifestaties van de SDAPplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSocialisme

Politieke stroming, strevend naar een maatschappijvorm waarin niet, zoals in het 19e-eeuwse kapitalisme, het bezit, maar de arbeid centraal staat en onder meer gericht op gelijke ontwikkelingskansen voor alle leden van de gemeenschap. Het socialisme is sinds de tweede helft van de 19e eeuw van zeer grote en wijd verbreide invloed, ook in Nederland. De Zaanstreek had lange tijd de naam
en de 'moderne vakbewegingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVakverenigingen

Organisaties van werknemers, met het doel tot gezamenlijke positieverbetering te geraken. Andere namen voor vakvereniging zijn vakbeweging, arbeidersverenigingen, werknemersverenigingen en vakcentrales. De arbeidersbeweging is van grote invloed geweest op de politieke bewustwording.
'. Door deze stellingname werd het korps van meer dan plaatselijk belang, de politiek verwante leden kwamen uit de gehele Zaanstreek. De vereniging ontbeerde hierdoor ook de (financiële) steun van de beter gesitueerden.

De politieke binding met het vrije socialisme is later verwaterd, hoewel nog in 1931 in het Concertgebouw (met groot succes) werd geconcerteerd, ter gelegenheid van de onthulling van het standbeeld van Domela Nieuwenhuis te Amsterdam. De muzikale resultaten waren uitzonderlijk goed; sinds 1928 verbleef Apollo aan de top van de hoogste afdeling (zie: Muziekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMuziek

Toonkunst, voortbrengselen der toonkunst. Muziek is de kunstvorm die berust op het ordenen van klanken. Er bestaan verschillende muziekvormen naast elkaar.

Over het muziekleven in het verleden van de Zaanstreek is niet erg veel bekend. Ongetwijfeld zal hier en daar, voornamelijk in de huizen van de gegoede burgerij, met meer of minder succes gemusiceerd zijn. Favoriete instrumenten waren de piano en de viool, instrumenten die voor de armere burgers te duur waren. Zij bespeelden het mond…
). Het korps stond van 1922 tot 1958 onder leiding van de befaamde Gerrit Schaarplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchaar, Gerrit

13 december 1878 - 5 december 1964

Gerrit Schaar stond in de Zaanstreek bekend als één van de 'grote vier' dirigenten van de muziekverenigingen. (Albert Meijns van Ons Genoegen Wormerveer van 1904-1964, Jan Steijn van Apollo Zaandijk van 1907-1922, Toon de Vries van Zaandijks Fanfare van 1919-1954 en Gerrit Schaar van Onderling Genoegen Krommenie van 1902-1964).
die ook tot de oprichters had behoord en dus 64 jaar bij de vereniging actief is geweest.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/apollo.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)