Leiden, 9 februari 1914 - Zaandam, 17 oktober 1967

Burgemeester van Zaandam van april 1966 tot oktober 1967. Isaäc Baart werd geboren te Leiden, als 15-jarige jongen trad hij in dienst bij de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers Bond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij op het hoofdkantoor van de Verenigde Blikfabrieken te Amsterdam; na de oorlog keerde hij terug in het vakverenigingswerk. Hij werd in 1953 secretaris van de inmiddels omgedoopte Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond, in 1956 tweede voorzitter en in 1959 voorzitter. In 1956 werd hij eveneens lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

Hij maakte deel uit van het college van Rijksbemiddelaars, was vele jaren door de PvdA afgevaardigd commissaris voor de nv De Arbeiderspers en later president-commissaris en werd enige maanden voor zijn overlijden benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Isaäc Baart werd op 16 april 1966 als burgemeester van Zaandam geïnstalleerd. De Zaanstreek was een moeilijk bestuurbaar gebied, Zaandam een stad met veel problemen. Zowel in de politiek als in het Zaanse bedrijfsleven speelden reeds de plannen tot samenvoeging van de Zaanse gemeenten tot één stad; Baart, een ervaren bestuurder, werd mede benoemd om die samenvoeging voor te bereiden en te realiseren.

Tijdens zijn korte ambtsperiode gaf hij vorm aan het Ontwikkelingsschap Zaanstreek en installeerde hij de Ontwikkelingsraad. De Typhoon schreef bij zijn overlijden op 17 oktober 1967: 'Zoals Kennedy bij miljoenen de hoop kon wekken, dat hij de wereld in een betere richting kon sturen, zo heeft burgemeester Baart door zijn gedrag de hoop gewekt, dat hij veel in het belang van onze zo intern verdeelde Zaanstreek zou kunnen doen'.

Naar zijn naam is de in 1970 gegraven Isaac Baarthaven in de Achtersluispolder vernoemd.

  • baart.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/12/21 01:45
  • door zaanlander