Leiden, 9 februari 1914 - Zaandam, 17 oktober 1967

Burgemeester van Zaandam van april 1966 tot oktober 1967. Isaäc Baart werd geboren te Leiden, als 15-jarige jongen trad hij in dienst bij de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers Bond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij op het hoofdkantoor van de Verenigde Blikfabrieken te Amsterdam; na de oorlog keerde hij terug in het vakverenigingswerk. Hij werd in 1953 secretaris van de inmiddels omgedoopte Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond, in 1956 tweede voorzitter en in 1959 voorzitter. In 1956 werd hij eveneens lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

Hij maakte deel uit van het college van Rijksbemiddelaars, was vele jaren door de PvdA afgevaardigd commissaris voor de nv De Arbeiderspers en later president-commissaris en werd enige maanden voor zijn overlijden benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Isaäc Baart werd op 16 april 1966 als burgemeester van Zaandam geïnstalleerd. De Zaanstreek was een moeilijk bestuurbaar gebied, Zaandam een stad met veel problemen. Zowel in de politiek als in het Zaanse bedrijfsleven speelden reeds de plannen tot samenvoegingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSamenvoeging

In de Zaanstreek zijn herhaaldelijk samenvoegingsplannen voorgesteld; een aantal daarvan werd ook daadwerkelijk uitgevoerd. Het bekendst zijn de samenvoeging tot de stad Zaandam in 1811 en die tot Zaanstad in 1974, hierachter apart behandeld. Daarnaast is de samenvoeging van
van de Zaanse gemeenten tot één stad; Baart, een ervaren bestuurder, werd mede benoemd om die samenvoeging voor te bereiden en te realiseren.

Tijdens zijn korte ambtsperiode gaf hij vorm aan het Ontwikkelingsschap Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOntwikkelingsschap Zaanstreek

Op 21 maart 1965 ingesteld bestuurlijk samenwerkingsorgaan van een aantal Zaangemeenten met het doel om door gemeenschappelijke regelingen het voorzieningenpeil te verbeteren. In feite was de oprichting van het schap de voornaamste stap op de weg tot de vorming van Zaanstad. De instelling was het gevolg van een in 1964 aan het Instituut voor Bestuurswetenschappen verstrekte opdracht. Dit instituut had de Commissie Belinfante, genoemd naar haar voorzitter samengeste…
en installeerde hij de Ontwikkelingsraad. De Typhoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTyphoon, Dagblad voor de Zaanstreek

Dagblad, oorspronkelijk illegaal verzetsblad, aanvankelijk uitgegeven door De Typhoon bv te Zaandam, later door uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland, Damiate Holding Haarlem. Het eerste exemplaar van De Typhoon verscheen op 12 oktober 1944 en werd uitgebracht door de Rooms Katholieke Centrale, RKC, zie ook:
schreef bij zijn overlijden op 17 oktober 1967: 'Zoals Kennedy bij miljoenen de hoop kon wekken, dat hij de wereld in een betere richting kon sturen, zo heeft burgemeester Baart door zijn gedrag de hoop gewekt, dat hij veel in het belang van onze zo intern verdeelde Zaanstreek zou kunnen doen'.

Naar zijn naam is de in 1970 gegraven Isaac Baarthavenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBaart-haven, Isaac

In 1970 gegraven haven in de Achtersluispolder van ongeveer een kilometer lengte en negentig meter breedte, die dit industriegebied toegankelijk maakt voor kleine zeeschepen. Met name schepen die hout verscheepten en de lading tot 1970 vooral handmatig losten aan de oude houthaven ter hoogte van Het Eiland in de Voorzaan, maakten gebruik van de haven.
in de Achtersluispolder vernoemd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/baart.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)