asmolens

Waarschijnlijk een in de 17e en 18e eeuw gebruikte naam voor de inrichtingen waar potas werd gebrand. Potas werd gebruikt voor het zieden van de gebeukte hennepvezels bij de zeildoekfabricage. Teneinde wit zeildoek te kunnen weven (de duurdere kwaliteiten) moest de van nature grauwgrijze grondstof gebleekt worden door deze te koken met loog. Dit loog werd uit potas gebrand.

In Krommenie hebben verscheidene potasbranderijen gewerkt, zeer milieu-onvriendelijke bedrijven die bij de bevolking voortdurend aanleiding gaven tot klachten en zelfs wel tot relletjes leidden. In hoeverre bij de potasbereiding ook gemalen werd, is niet na te gaan, over het procédé zijn nauwelijks gegevens overgeleverd. Pieter Boorsma noemt in zijn 'Duizend Zaanse Molens' geen maalinrichtingen waar potas werd geproduceerd. Sipke Lootsma echter in: 'Historische Studiën`, deel 2 vermeldt: 'Krommenie bezat twee asmolens. De noorder asmolen, genaamd 'Het Evenwigt' stond aan het Kruispad, de zuider (. . .) vindt men vaak aangeduid als 'de asmolen op 't Duinkerken'. Deze molens komen in de moleninventarisatie van Boorsma dus niet voor. Met enige voorzichtigheid veronderstellen wij hier dat met de aanduiding 'asmolens' destijds potasbranderijen kunnen zijn bedoeld.

  • asmolens.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/12/01 23:46
  • door zaanlander