Blauwselfabriekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlauwselmakerij

Economische sector in de 18e, 19e en 20e eeuw, thans niet meer in de Zaanstreek aanwezig. Blauwsel werd gebruikt om de wat gelige tint van wasgoed, papier, pigment en dergelijke mooi wit te maken, en vond ook toepassing `int couleuren der inlandsche porceleynen'
te Westzaan, in 1969 geliquideerd. Zeven Zaanse ondernemers begonnen in 1701 een rederijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRederij

De scheepvaart heeft gedurende de 17e eeuw (maar ook later, tot zelfs ver in de 19e eeuw) grote hinder en schade ondervonden van de zeeroverij. De Duinkerker kapers waren berucht. De uit en naar Amsterdam en de Zaanstreek varende zeilschepen kozen zelfs dikwijls een route waarbij de vaart door het nauw van Calais werd vermeden. Men voer dan westelijk om Engeland en bleef ver van de Franse kust. Het is aardig dat in de Zaanse streektaal daaraan een uitdrukking bleef herinneren. Zaankante…
met de productie van blauwsel in de molen De Blauwe Hengst. Dit was waarschijnlijk een rosmolen; de eerste vermelding van de windmolen van deze naam dateert uit 1743. De zeven brachten te zamen f 14.000 in. In de Blauwe Hengst werd vooral cobalt verwerkt tot blauwsel. Het procedé daarvoor kreeg men pas in de 19e eeuw volledig onder de knie. (zie voorts: Blauwselmakerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlauwselmakerij

Economische sector in de 18e, 19e en 20e eeuw, thans niet meer in de Zaanstreek aanwezig. Blauwsel werd gebruikt om de wat gelige tint van wasgoed, papier, pigment en dergelijke mooi wit te maken, en vond ook toepassing `int couleuren der inlandsche porceleynen'
).

De firma der Sociëteit van de Blauwselfabriek en Negotie te Westzaan ging in 1824 in liquidatie; grootste belanghebbende daarbij was Vastertplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVas, Geslacht

Oud en bijzonder vermogend Wormerveers geslacht, in de 19e eeuw in mannelijke lijn uitgestorven.

In 1588 kwam al een Claes Vasterszoon in het maatboek voor. De voornaam Vastert, waaruit de geslachtsnaam is gevormd, kwam buiten de Zaanstreek niet voor. Voor de Wormerveerse geschiedenis zijn van belang Vastert Claesz (1583-1665), die in de eerste helft van de 17e eeuw als houtkoper en timmerman een belangrijk aandeel had in de uitbreiding van zijn dorp en de financiering daarvan, a…
. De zaak werd verworven door Cornelis Avis sr. Leden van de familie Avisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAvis (ondernemersgeslacht)

Ondernemersgeslacht uit de 19e eeuw. De firma der Sociëteit van de Blauwselfabriek en Negotie te Westzaan ging in 1824 in liquidatie en werd verworven door Cornelis Avis sr. (gest. 1839) stijfselfabrikant te Oostzaan, die zijn zoon Cornelis Avis Cz. (1804-1863) tot beheerder aanstelde. Deze Cornelis vestigde zich direct te Westzaan. In 1825 werd procuratie verleend aan Cornelis Avis, Cornelis Al en Cornelis Vet, de laatsten hadden als vorige eigenaren gewerkt. In 1827…
bleven tot 1905 in de leiding van het bedrijf. Om zich van de concurrentie te ontdoen kocht Avis in 1827 Het Gekroonde Blauwselvatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlauwselvat, het Gekroonde

Blauwselmolen te Zaandijk. De windbrief werd gegeven in juni 1741, maar de molen was toen al drie jaar in bedrijf. Hij heeft gestaan aan de Nieuwe Vaan, in Achter de Kerk, en werd gesloopt in 1827 en naar Texel overgebracht.

molen blauwselmolen
te Zaandijk. Deze molen werd gesloopt en naar Texel overgebracht. Avis werd de enige blauwselfabrikant van Nederland.

In 1833 liet Avis als eerste bedrijf in de Zaanstreek een stoommachine plaatsen. Hierbij moesten flinke hindernissen worden genomen: de lokale overheid werkte tegen, en om trek in de ketel te krijgen moest uiteraard een schoorsteen worden gebouwd, waarmee men in de Zaanstreek nog geen enkele ervaring had. Het werd een wonderlijk bouwsel, gegrondvest op een vierkante plaat en gestut door vier zware steunberen. Ook bleek het aanvankelijk moeilijk rendabel te produceren met stoomkrachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStoomkracht

Aandrijfmiddel van machines; in de Zaanstreek stapten de industrieën in de tweede helft van de 19e eeuw massaal op stoomkracht over. Het ontstaan van stoomfabrieken in de Zaanstreek. Door de eeuwen heen heeft de mens geprobeerd om de spierkracht, nodig bij het in beweging krijgen van werktuigen, door andere krachten te vervangen. De meest voor de hand liggende manier was het gebruiken van dierkracht in de vorm van
. Desondanks breidden de zaken zich voorspoedig uit. In 1842 werd een blauwselbedrijf De Blauwe Reiger te Elten opgezet, dat tot 1862 bleef produceren.

Molen De Blauwe Hengst raakte inmiddels oud en versleten. In 1847 werd de Assendelftse papiermolen Het Welvarenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWelvaren, het

Papiermolen te Assendelft en Blauwselmolen te Westzaan, ook wel Het Assendelver Welvaren, of De Blauwe Hengst genoemd. Hij is gebouwd na 1670. In 1848 werd hij van zijn standplaats aan de Delft, tegenover de Kerkbuurt, afgebroken en verplaatst naar Westzaan, waar hij werd neergezet op het erf van de gesloopte blauwselmolen De
aangekocht van de fa. Jan Smit in liquidatie, afgebroken en vervoerd naar Westzaan, alwaar hij tot 1907 als Blauwe Hengst dienst deed. Het bedrijf bleef groeien. Nieuwe machines en nieuwe producten volgden. Met de productie van lakmoes was Avis reeds voor 1833 begonnen.

Toen de kennis van de chemie groeide, nam het bedrijf ook andere, zogenoemde harde kleurstoffen in productie, terwijl het bijvoorbeeld ook schoensmeer maakte. Avis werd geliquideerd in februari 1969, er waren toen nog 28 personen bij het bedrijf werkzaam. Het fabriekspand was in 1988 nog aanwezig in Westzaan, iets buiten het centrum van het dorp. In het overwegend agrarische lintdorp was het het enige grote fabrieksgebouw. Zie ook: het ondernemersgeslacht Avisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAvis (ondernemersgeslacht)

Ondernemersgeslacht uit de 19e eeuw. De firma der Sociëteit van de Blauwselfabriek en Negotie te Westzaan ging in 1824 in liquidatie en werd verworven door Cornelis Avis sr. (gest. 1839) stijfselfabrikant te Oostzaan, die zijn zoon Cornelis Avis Cz. (1804-1863) tot beheerder aanstelde. Deze Cornelis vestigde zich direct te Westzaan. In 1825 werd procuratie verleend aan Cornelis Avis, Cornelis Al en Cornelis Vet, de laatsten hadden als vorige eigenaren gewerkt. In 1827…

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/avis1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)