avis1

Blauwselfabriek te Westzaan, in 1969 geliquideerd. Zeven Zaanse ondernemers begonnen in 1701 een rederij met de productie van blauwsel in de molen De Blauwe Hengst. Dit was waarschijnlijk een rosmolen; de eerste vermelding van de windmolen van deze naam dateert uit 1743. De zeven brachten te zamen f 14.000 in. In de Blauwe Hengst werd vooral cobalt verwerkt tot blauwsel. Het procedé daarvoor kreeg men pas in de 19e eeuw volledig onder de knie. (zie voorts: Blauwselmakerij).

De firma der Sociëteit van de Blauwselfabriek en Negotie te Westzaan ging in 1824 in liquidatie; grootste belanghebbende daarbij was Vastert. De zaak werd verworven door Cornelis Avis sr. Leden van de familie Avis bleven tot 1905 in de leiding van het bedrijf. Om zich van de concurrentie te ontdoen kocht Avis in 1827 Het Gekroonde Blauwselvat te Zaandijk. Deze molen werd gesloopt en naar Texel overgebracht. Avis werd de enige blauwselfabrikant van Nederland.

In 1833 liet Avis als eerste bedrijf in de Zaanstreek een stoommachine plaatsen. Hierbij moesten flinke hindernissen worden genomen: de lokale overheid werkte tegen, en om trek in de ketel te krijgen moest uiteraard een schoorsteen worden gebouwd, waarmee men in de Zaanstreek nog geen enkele ervaring had. Het werd een wonderlijk bouwsel, gegrondvest op een vierkante plaat en gestut door vier zware steunberen. Ook bleek het aanvankelijk moeilijk rendabel te produceren met stoomkracht. Desondanks breidden de zaken zich voorspoedig uit. In 1842 werd een blauwselbedrijf De Blauwe Reiger te Elten opgezet, dat tot 1862 bleef produceren.

Molen De Blauwe Hengst raakte inmiddels oud en versleten. In 1847 werd de Assendelftse papiermolen Het Welvaren aangekocht van de fa. Jan Smit in liquidatie, afgebroken en vervoerd naar Westzaan, alwaar hij tot 1907 als Blauwe Hengst dienst deed. Het bedrijf bleef groeien. Nieuwe machines en nieuwe producten volgden. Met de productie van lakmoes was Avis reeds voor 1833 begonnen.

Toen de kennis van de chemie groeide, nam het bedrijf ook andere, zogenoemde harde kleurstoffen in productie, terwijl het bijvoorbeeld ook schoensmeer maakte. Avis werd geliquideerd in februari 1969, er waren toen nog 28 personen bij het bedrijf werkzaam. Het fabriekspand was in 1988 nog aanwezig in Westzaan, iets buiten het centrum van het dorp. In het overwegend agrarische lintdorp was het het enige grote fabrieksgebouw. Zie ook: het ondernemersgeslacht Avis

  • avis1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/03/29 23:15
  • door zaanlander