Urk, 6 januari 1913 - Zaandijk, 05 februari 1973

Riekelt Bakker, echtgenoot van Maria Jacoba van der Schoor, directeur van het Juliana Ziekenhuis te Zaandam, wethouder, loco-burgemeester en tenslotte burgemeester van Zaandijk. Riekelt Bakker kwam op 16-jarige leeftijd in dienst van de nv Oliefabrieken T. Duyvis Jz, en was daarna werkzaam bij de chocoladefabriek Ringers in Alkmaar. Na de oorlog werd hij gekozen voor de ARP in de gemeenteraad van Zaandijk, waarna hij gedurende twintig jaar wethouder in deze gemeente was. Uit dien hoofde had hij zitting in het bestuur van het latere Juliana-ziekenhuis. Na een conflict tussen bestuur en leiding werd hij hiervan tot algemeen directeur benoemd.

Toen burgemeester Gosse Oosterbaan van Zaandijk in eenzelfde functie te Krommenie was benoemd in 1971 volgde Bakker, die voordien al loco burgemeester was, hem in het zicht van de samenvoeging tot Zaanstad op.

  • bakker_riekelt.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/03/16 16:48
  • door zaanlander