bethel

Voormalig houten evangelisatiegebouwtje van rechtzinnig hervormden (gesticht door de Vereeniging ter Verbreiding der Waarheidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerbreiding der waarheid, Vereeniging ter

Door Zaandamse hervormden in 1863 opgerichte vereniging, ontstaan uit onvrede omdat in die tijd in de hervormde kerken in Zaandam alleen vrijzinnig werd gepreekt.

In 1880 werd een eigen rechtzinnig-hervormde kerk met 500 zitplaatsen gebouwd aan de Vinkenstraat. Na de Doleantie (1886) raakten de rechtzinnig hervormden echter verscheurd. De eerder bloeiende vereniging hield nauwelijks tien leden over. Het kerkgebouw werd verkocht aan de synodale gereform…
), dat in 1926 uit Castricum werd overgeplaatst naar de Pieter Ghijsenlaan te Zaandam, bij de Norit-fabriekenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNorit nv

Onderneming ter vervaardiging van koolstof-producten, met vestigingen in Amersfoort (hoofdkantoor) en productiebedrijven in Zaandam, Klazienaveen, Botlek, Glasgow, Ravenna en Marshall (Texas). Het bedrijf houdt zich bezig met de productie en verkoop van actieve kool voor met name industriële toepassingen, waarvan lucht- en waterzuivering, alsmede de ontkleuring van suiker, eetbare oliën en vetten de bekendste zijn. De bekende tabletten voor persoonlijk gebruik vormen slechts een fracti…
. Het gebouwtje, niet veel groter dan een schuur, was aan alle kanten voorzien van de naam Bethel, tot op het dak toe, waarschijnlijk om belangstelling bij de treinreizigers te wekken. Dat zo'n merkwaardige excentrische plek was gekozen had een paar oorzaken. De grond was er goedkoop, maar belangrijker was dat men verwachtte dat er in deze uithoek van Zaandam meer woonbebouwing zou komen. Bovendien richtte men zich niet alleen op de bewoners van de Havenbuurtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHavenbuurt

Buurt te Zaandam, ten westen van de Oude Haven en Zijkanaal G. De Havenbuurt werd in de jaren '20 van de 20e eeuw gebouwd, mede om de uit Delft overgekomen arbeiders van de Artillerie Inrichtingen (AI) Inrichtingen te huisvesten. De straatnamen herinneren aan havensteden waar Zaankanters eens op voeren. De Havenstraat is ouder, terwijl de Helsingborgstraat pas in de jaren '80 haar naam kreeg. De wijk bestaat verder uit: Archangelstraat, Baltische Straat, Bangkokstraat, Basseinstraat,…
, maar ook op die uit de IJ-polders aan de Amsterdamse kant van het Noordzeekanaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordzeekanaal

Kanaal dat Amsterdam sinds 1876 met de Noordzee verbindt. Daartoe werd de duinenkust doorgraven bij Velsen en het vervolgens ontstane IJmuiden. Een sluizencomplex en twee zich ruim 1500 meter in zee uitstrekkende pieren werden tevens aangelegd. Het kanaal, grotendeels met de hand gegraven waar 'Holland op z'n smalst' is, vormt een ruim 26,5 km lange verbinding tussen Noordzee en IJsselmeer en is van grote betekenis, niet alleen voor Amsterdam als havenstad, maar ook voor de Zaans…
. Waarschijnlijk bleef de toeloop kleiner dan men verwachtte, want in 1932 werd Bethel per dekschuit verplaatst naar de Havenbuurt, hoek Archangelstraat-Rangoonstraat. Daar is het een aantal jaren druk bezocht, maar toen de belangstelling taande is Bethel afgebroken. Dit moet al vóór 1950 zijn gebeurd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/bethel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)