bethel

Voormalig houten evangelisatiegebouwtje van rechtzinnig hervormden (gesticht door de Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid), dat in 1926 uit Castricum werd overgeplaatst naar de Pieter Ghijsenlaan te Zaandam, bij de Norit-fabrieken. Het gebouwtje, niet veel groter dan een schuur, was aan alle kanten voorzien van de naam Bethel, tot op het dak toe, waarschijnlijk om belangstelling bij de treinreizigers te wekken. Dat zo'n merkwaardige excentrische plek was gekozen had een paar oorzaken. De grond was er goedkoop, maar belangrijker was dat men verwachtte dat er in deze uithoek van Zaandam meer woonbebouwing zou komen. Bovendien richtte men zich niet alleen op de bewoners van de Havenbuurt, maar ook op die uit de IJ-polders aan de Amsterdamse kant van het Noordzeekanaal. Waarschijnlijk bleef de toeloop kleiner dan men verwachtte, want in 1932 werd Bethel per dekschuit verplaatst naar de Havenbuurt, hoek Archangelstraat-Rangoonstraat. Daar is het een aantal jaren druk bezocht, maar toen de belangstelling taande is Bethel afgebroken. Dit moet al vóór 1950 zijn gebeurd.

  • bethel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/02/08 22:15
  • door jan