Door Zaandamse hervormdenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHervormden, Nederlands

Omvangrijkste geloofsrichting in de Zaanstreek; reeds vroeg vertegenwoordigd. Het aannemen van het beroep dat Oostzaan, gecombineerd met Oostzaandam, in 1578 uitbracht op Bartel Jacobsz, tot predikant, is als het ware het begin van de hervormden in de Zaanstreek. Bartel Jacobsz, pastoor van Oostzaan en Oostzaandam zwoer in 1569 het Roomse geloof af, door op de
in 1863 opgerichte vereniging, ontstaan uit onvrede omdat in die tijd in de hervormde kerken in Zaandam alleen vrijzinnig werd gepreekt.

In 1880 werd een eigen rechtzinnig-hervormde kerk met 500 zitplaatsen gebouwd aan de Vinkenstraat. Na de Doleantie (1886) raakten de rechtzinnig hervormden echter verscheurd. De eerder bloeiende vereniging hield nauwelijks tien leden over. Het kerkgebouw werd verkocht aan de synodale gereformeerde gemeente. Na enige omzwervingen kwam de vereniging terecht in een houten schoolgebouwtje bij de Hoopbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoopbrug

Voormalige loopbrug, oorspronkelijk de Jacob de Hoopbrug, ook bekend als de Magere Brug, Loopbrug of Brug der Zuchten over de Zaan te Zaandam, ongeveer driehonderd meter zuidelijk van de tegenwoordige Prins Bernhardbrug. Het ontwerp was afkomstig van architect J. van der Koogh, gemeentearchitect in dienst van de gemeente Zaandam.
, aan de Westzijde.

De belangstelling voor de rechtzinnige diensten groeide weer: in 1897 werd het school-kerkje vergroot en in 1906 verhuisde men naar een aan de Botenmakersstraatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBotenmakersstraat

Straat in Westzaandam ten zuiden van het Wijnkanspad, eerder Botenmakerspad en Jan Voogtenpad geheten.

De naam Botenmaker komt van Floris Jansz. Botenmaker, bewoner van het pad, die voor het eerst genoemd wordt in een akte uit 1645 als hij een huis koopt op het Voochtenpad. De naam Voogtenpad is lastig te koppelen aan een bewoner van het pad aangezien er meerdere personen met deze 'achternaam' genoemd worden op dit pad.
gebouwde kapel met 400 zitplaatsen. Begin 1930 smolt men samen met 'Evangelie en belijdenis' tot een 'Vereniging van rechtzinnig hervormden'.

Doordat de hervormde kerk in Zaandam daarna niet meer uitsluitend vrijzinnig gericht was, miste deze vereniging tenslotte verdere bestaansgrond. De kapel werd verkocht aan de gereformeerde kerk art. 31. De Vereeniging ter verbreiding der waarheid stichtte in 1926 het evangelisatiegebouwtje Bethelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBethel

Voormalig houten evangelisatiegebouwtje van rechtzinnig hervormden (gesticht door de Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid), dat in 1926 uit Castricum werd overgeplaatst naar de Pieter Ghijsenlaan te Zaandam, bij de Norit-fabrieken. Het gebouwtje, niet veel groter dan een schuur, was aan alle kanten voorzien van de naam Bethel, tot op het dak toe, waarschijnlijk om belangstelling bij de treinreizigers te wekken. Dat zo'n merkwaardige excentrische plek was gekozen had een paar oorzaken…
aan de Pieter Ghijsenlaan.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/verbreiding.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)