blaauw

(1701-1782) Papiermaker en -handelaar te Wormerveer. Als zoon van eenvoudige mensen, Jan Allertsz. Dral en Neeltie Blaauw, erfde Dirk Blaauw van zijn grootvader van moeders zijde (Dirk Cornelisz Blaauw, naar wie Dirk was vernoemd), de papiermolen de Oude Blauw, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlauw, de Oude

Papiermolen te Wormerveer, ook de Ouwe Romp genoemd. De windbrief werd gegeven in november 1621. De molen werd oorspronkelijk gebouwd aan de Zaan, pal ten noorden van de Zuidersluis, later werd hij veldinwaarts geplaatst, aan en ten noorden van de Zuidersluissloot, ten westen van de tegenwoordige spoorlijn. In november 1879 ging hij door brand verloren.
Op 23-jarige leeftijd nam Dirk Blaauw de leiding op zich. Hij breidde de zaken voortvarend uit met de bouw van de Rijzende Zon, Wimplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZon, Wim

Zaandam, 6 juli 1929 - Koog aan de Zaan, 27 april 1987

Willem Cornelis (Wim) Zon, Architect HBO-BNA en stedenbouwkundige SHO-BNS in Koog aan de Zaan en Amsterdam. Wim Zon bouwde in Koog aan de Zaan het laboratorium voor nv Oliefabrieken T. Duyvis Jz. aan de Schipperslaan en enkele woonhuizen aan de Museumlaan. In Zaandam werd een complex woonhuizen in Zaanse trant, met hout beklede gevels, gerealiseerd aan de
en het beheer over de Herder, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerder, de

Houtzaagmolen te Koog. paltrok, ook De Oude Schaapherder, De Oude Kerk en De Oude Kikker genoemd. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1655. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Mallegatsloot, achter het Breedweer, en werd gesloopt in 1763. Herder, de. Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de, vermoedelijke, wagenschotzager dateert uit 1707. De standplaats is niet bekend. Hij is waarschijnlijk in 1762 of kort daarna gesloopt.
en de Herderin, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerderin, de

Houtzaagmolen te Koog, paltrok, ook De Nieuwe Kerk en De Nieuwe Kikker genoemd. De balkenzager was waarschijnlijk al in 1660 aanwezig. Hij werd vermoedelijk kort na februari 1805 gesloopt; zijn standplaats is niet bekend.
. Uit zijn huwelijk met Aaltje Cornelis Boomkamp (gest. 1739) had hij een zoon Cornelis en twee dochters Anria en Guurtje, welke laatste met Vasterd Vas, Geslachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVas, Geslacht

Oud en bijzonder vermogend Wormerveers geslacht, in de 19e eeuw in mannelijke lijn uitgestorven.

In 1588 kwam al een Claes Vasterszoon in het maatboek voor. De voornaam Vastert, waaruit de geslachtsnaam is gevormd, kwam buiten de Zaanstreek niet voor. Voor de Wormerveerse geschiedenis zijn van belang Vastert Claesz (1583-1665), die in de eerste helft van de 17e eeuw als houtkoper en timmerman een belangrijk aandeel had in de uitbreiding van zijn dorp en de financiering daarvan, a…
trouwde. Zijn tweede vrouw Geertje Pieters Witten, weduwe van Jacob Willemsz Briel, bracht een zoon Pieter Briel mee, die later Dirk`s dochter Anna trouwde. Zo had Dirk zowel een zoon en schoon/stiefzoon om hem in zaken op te volgen en hij stichtte de firma's D. & C. Blaauw en Blaauw en Briel.

Evenwel kwamen Cornelis in 1768 en Pieter in 1775 vóór Dirk zelf te overlijden. Beiden lieten ze een dochter na. Guurtje Blaauw die Claas Aalsmeer huwde en Geertje Briel die Cornelis Adriaansz. Honig trouwde. Zo kwam nog bij zijn leven een einde aan Dirk Blaauw's droom om een familiebedrijfplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFamiliebedrijven

Bedrijven waarvoor opeenvolgende generaties van een familie zowel het benodigde bedrijfskapitaal als de leidinggevenden leveren. Van eind 16e eeuw tot in de 20e eeuw hebben familiebedrijven de economische structuur van de Zaanstreek grotendeels bepaald. Van de vele Zaanse familiebedrijven kregen de grote industriële ondernemingen de meeste bekendheid (zie verwijstableau). Daarnaast hebben uiteraard in de agrarische sector, maar ook in de dienstverlening en bijvoorbeeld de walvi…
te stichten. Dirk Blaauw was de stichter van het Blaauwe Hof, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlaauwe Hof, het

Hof van oorspronkelijk twintig woningen aan het Hennepad te Wormerveer. In 1766 kocht Dirk Jansz Blaauw van zijn eigen firma een stuk grond` waar hij de twintig (Loosjes, Adriaan spreekt over 22) woningen liet neerzetten. Deze woningen waren bedoeld voor op zijn papiermolens werkende arbeiders en hun families. Aan het wonen in het Hof werden door Blaauw wel voorwaarden gesteld; de bewoners moesten `
Hof te Wormerveer.

Ir. E.B. van Gelder

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/blaauw.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)