Makkum, 10 september 1871 - Heemstede, 25 maart 1944

Voorganger van de doopsgezindeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
gemeente te Wormerveer van 1902 tot 1938. Ds H. Britzel was enige tijd vermaner in Ytens (Fr) alvorens hij in Wormerveer werd beroepen. Hier raakte hij direct betrokken bij de Oprichting van Ons Huisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOns Huis

In 1904 in Wormerveer gesticht buurthuis, dat in 1944 onder dezelfde naam navolging kreeg in Koog aan de Zaan. Ook in Wormer bestaat een 'Ons Huis'. Zie voor nadere gegevens: Buurt-, wijk- en opbouwwerk.
, waarvan hij jarenlang voorzitter was. Tegelijk stond hij bekend als actief drankbestrijder, terwijl hij langdurig, tot zijn emeritaat, bestuursfuncties vervulde in het departement Wormerveer van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMaatschappij tot Nut van 't Algemeen

Nationale organisatie voor de volksontwikkeling in de breedste zin van het woord. In de wandeling kortweg het Nut genoemd. Het Nut heeft als nationale organisatie ook in de Zaanstreek vanaf het einde van de 18e eeuw grote invloed gehad, daarbij speelden de plaatselijke afdelingen (de Nutsdepartementen) een belangrijke rol.
. Landelijk kreeg hij bekendheid door zijn brochures over de doopsgezinde geloofsbeleving. In 1914 reisde hij naar het toenmalig Nederlands-Indië teneinde te trachten de doopsgezinden aldaar te verenigen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/britzel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)