calff

De familie Callf, Calf of Kalf, is de naam van een welvarend Zaans koopliedengeslacht in de 17e en 18e eeuw. De naam verwijst naar de plaats van herkomst, het Kalf te Zaandam. De stamvader was Michiel Cornelisz Calff wiens geboortejaar niet bekend is; hij stierf in 1673. Zijn zoon Cornelis Michielsz Calff (1652-1721) staat als zeer vermogend te boek en werd vooral bekend vanwege zijn langdurige vriendschap met Czaar Peter de Groteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCzaar Peter de Grote

Czaar Peter, Peter I Aleksejevitsj de Grote (1672-1725) Czaar sedert 1682 en 'alrussisch keizer` vanaf 1721 uit het Huis Romanov, die in 1697 een week in de Zaanstreek verbleef en nadien de streek enige malen kort bezocht. Rond verblijf en bezoeken, waarvan het belang altijd zwaar is overschat, hebben zich de nodige legendes gevormd. Het
. Volgens het journaal van Jan Cornelisz Nomenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNomen, Jan Cornelisz

Westzaandam 1646 - 1724

Jan Cornelisz Nomen was lakenkoopman in Zaandam, lid van de vroedschap van West-Zaandam, burgemeester en schepen. Voor de Zaanse geschiedschrijving van enig belang door zijn journaal over de bezoeken van Czaar Peter aan Holland en vooral Zaandam in 1697 en 1717. Deze beschrijving vormde de bron voor latere publikaties, zoals die van mr. J. Scheltema: 'Peter de Groote, keizer van Rusland in Holland en te Zaandam' (Amsterdam 1814) en zelfs van een Ru…
, die een lakenwinkel in Westzaandam dreef, bezocht de Czaar hem meermalen, terwijl ook zijn zoon Claes Cornelisz Calff bezoeken van de Czaar en de Czarina ontving. Deze Claes Cornelisz is beter bekend geworden als Nicolaas Calff, een zeer rijk koopman.

Nomen noteerde onder meer een door hem gehoord gesprek waarin de Czaar, die goed Nederlands sprak, in 17l6 gezegd zou hebben `Ick meene nogh eens tot Saandam te koomen om het oude Kalf te besoecken', waarmee hij Nicolaas bedoelde. Nicolaas Kalf wordt niet alleen een bekwaam en fortuinlijk koopman genoemd, maar kreeg ook bekendheid als kunstverzamelaar. Een zekere befaamdheid had zijn op buitenlandse reizen verzamelde collectie munten en penningen, die hij na zijn dood aan de Fries-doopsgezinde gemeente vermaakte, maar die in de vorige eeuw blijkbaar is verkocht. Nicolaas Kalf (1677-1731) woonde in een fraai en imposant koopmanshuis in de Molenbuurtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenbuurt

Vroegere naam voor een deel van de Westzijde in Zaandam.

De Molenbuurt liep van de Dam tot de Papenpadsluis en dankte zijn naam aan korenmolen De Ruiter. In 'Blees aan de Westzijde' (Zaandam 1983) is door K. Woudt en J.L. Zonjee uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van dit gedeelte van de Westzijde, aan de hand van de bijna 10 meter lange 'Westzijde-rol'.
. Dit in zijn opdracht gebouwde pand is nog aanwezig, thans Westzijde 38.

Zijn oom, Jan Michielsz Calff (1661-1743, broer van de genoemde Cornelis Michielsz) was commandeur ter walvisvaart en directeur van een prut- of traankokerij. Nicolaas, die kinderloos overleed, vermaakte bij testament, waaruit het omvangrijke vermogen bleek, aanzienlijke bezittingen aan zijn neef Pieter, zoon van Jan Michielsz Callf, die in Amsterdam woonde. Aangezien ook deze Pieter Jansz Calff kinderloos bleef, was de familie in mannelijke lijn uitgestorven. Een oudere zuster van Nicolaas Calff, Aafje, had echter een dochter, waarvan een kleinzoon, Cornelis Michielsz de Boer, geboren 1752, de achternamen 'de Boer of Kalf' kreeg.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/calff.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)