gemeenteziekenhuis_frans_halsstraat

Het Gemeente Ziekenhuis in 1935. Bron Gemeentearchief Zaanstad

Voormalig streekziekenhuis in de Schildersbuurtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchildersbuurt

Buurt te Zaandam-West, zuidelijk van de spoorlijn Zaandam-Purmerend. De buurt werd eind jaren '20-beginjaren '30 van de 20e eeuw gebouwd. De straten in de wijk dragen namen van vaderlandse schilders. De Vincent van Goghweg is een der belangrijkste oost-west-routes in Zaandam-West.
van Zaandam. Het ziekenhuis werd in 1931 in gebruik genomen om aan de stijgende vraag naar zorg te kunnen voldoen.
Aan het begin van de 20e eeuw had patiëntenzorg vooral plaats in kleine plaatselijke ziekenhuisjes, zoals bijvoorbeeld in Assendelft en Wormerveerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeenteziekenhuis Wormerveer

Het in 1905 geopende Gemeenteziekenhuis aan de Paul Krugerstraat te Wormerveer Het Gemeentelijk Ziekenhuis in Wormerveer werd gebouwd in 1905 dankzij de inspanningen van huisarts P.C. Korteweg. Het ziekenhuis bestond bij opening uit twee kamers met zes bedden, een eenpersoonskamer en een operatiekamer. Het functioneerde als ziekenhuis tot 1968, daarna nog tien jaar als kraamkliniek; de polikliniek functioneerde daarna als dependance van De Heel.
. Een groot probleem was het gebrek aan ruimte om operaties uit te voeren. Door de voortschrijdende medische wetenschap en de ontwikkeling van medische apperatuur werd de behoefte aan een modern ziekenhuis steeds nijpender.
In 1928 nam de gemeenteraad een voorstel aan om een nieuw Gemeente Ziekenhuis te bouwen. De kosten werden op een half miljoen gulden geraamd. Een voor die tijd enorm bedrag. In 1929 nam de gemeenteraad het definitieve besluit.

Het gebouw ontworpen door Architect Jan Schipperplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchipper, Jan

Westzaan, 5 februari 1889 - Zaandam, 13 december 1967

Gemeente-architect van Zaandam, Jan Schipper was een zoon van de molentimmerman Jacob Schipper. Na een korte opleiding op het kantoor van de aannemer-architect Lucas Molenaar trad hij als opzichter-tekenaar in dienst bij
in de stijl van de Amsterdamse School, werd december 1931 geopend en bood plaats aan totaal 138 bedden met de mogelijkheid om naar 168 bedden uit te breiden. In Zweedse barakken met 26 bedden konden patiënten met besmettelijke ziekten, zoals TBC, behandeld worden.
De telefooncentrale was dag en nacht bereikbaar dankzij drie lijnen.

Het ziekenhuis heeft dienst gedaan tot 1965. De patiëntenzorg ging over naar het Juliana ziekenhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJuliana-ziekenhuis

Op 29 september 1967 geopend streekziekenhuis voor alle Zaangemeenten, gelegen aan de Oostkant van de Zaan aan de Koningin Julianaweg te Zaandam. Het was een voortzetting van het gemeentelijk ziekenhuis van Zaandam, dat sinds 1919 verdeeld over vele locaties in de Zaanstreek bestond en waarvan in 1931 een voor die tijd groot en fraai pand aan de Frans Halsstraat was opgetrokken, later ook wel het Van Raalten-centrum genoemd wat deels tot appartementen werd verbouwd.
aan. Het gebouw deed nog enige tijd dienst voor sociaal-geneeskundige instellingen onder de naam Dr. Van Raaltencentrumplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg in de 20e eeuw

* Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * 20e eeuw

Gezondheidszorg in de 20e eeuw

3.1. Ontwikkelingen van het zorgsysteem in Nederland.

Bij overheid en vooruitstrevende werkgevers openbaarde zich rond de eeuwwisseling een groeiende aandacht en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de zwakken in onze samenleving. Zoals eerder in omringende landen geschiedde werd in ons land een nieuwe sociale wetgeving gericht op bescherming van werknemers tegen gezondheidsbedreigingen in en door hun arbe…
. Nadat die vertrokken waren stond het het gebouw geruime tijd leeg en werd het gekraakt door jongeren op zoek naar huisvesting.

In 1995 werd het verbouwd tot appartementencomplex, ontworpen door de Architectenbureau Paul Carree en Wim Wester. Het ging verder onder de naam dr. C.H.W. van Raaltenpark, vernoemd naar de laatste geneesheer-directeur.

Zie ook: Gezondheidszorg in de 20e eeuwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg in de 20e eeuw

* Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * 20e eeuw

Gezondheidszorg in de 20e eeuw

3.1. Ontwikkelingen van het zorgsysteem in Nederland.

Bij overheid en vooruitstrevende werkgevers openbaarde zich rond de eeuwwisseling een groeiende aandacht en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de zwakken in onze samenleving. Zoals eerder in omringende landen geschiedde werd in ons land een nieuwe sociale wetgeving gericht op bescherming van werknemers tegen gezondheidsbedreigingen in en door hun arbe…

Externe link:

Website Van Raaltepark

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/gemeenteziekenhuis_frans_halsstraat.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)