schipper1

Westzaan, 5 februari 1889 - Zaandam, 13 december 1967

Gemeente-architect van Zaandam, Jan Schipper was een zoon van de molentimmerman Jacob Schipper. Na een korte opleiding op het kantoor van de aannemer-architect Lucas Molenaar trad hij als opzichter-tekenaar in dienst bij Gemeentewerkenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeentewerken

Zie: Stadsontwikkeling en Openbare Werken, Dienst (DSOW)
Zaandam. Nadat hij daar alle rangen had doorlopen werd hij in 1939 als gemeente-architect benoemd.

Hij ontwierp de plannen voor het Gemeente-ziekenhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeenteziekenhuis Frans Halsstraat

Voormalig streekziekenhuis in de Schildersbuurt van Zaandam. Het ziekenhuis werd in 1931 in gebruik genomen om aan de stijgende vraag naar zorg te kunnen voldoen. Aan het begin van de 20e eeuw vond patiëntenzorg vooral plaats in kleine plaatselijke ziekenhuisjes, zoals in Assendelft en
aan de Frans Halsstraat te Zaandam in 1930, later het Dr. van Raaltencentrum geheten, alsmede het Openbaar Slachthuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSlachthuis

Gevestigd te Zaandam, eigendom van de gemeente Zaanstad, functioneerde tot 1985 als Openbaar Slachthuis voor die gemeente in combinatie met de gemeentelijke Vleeskeuringsdienst. Met de instelling van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees werd dit verband verbroken en werd het slachthuis verhuurd aan een vleesgrossier, die het beheer en de exploitatie van de gemeente overnam.
voor de Zaanstreek in 1934. Als particulier architect won hij de besloten prijsvraag voor de Centrale Ambachtsschoolplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAmbachtsschool

Aanvankelijk de naam van een instelling waarop, wat ook wel lager technisch onderwijs heet, wordt gegeven. Door organisatorische en structurele wijzigingen in het onderwijs werd de naam Ambachtsschool gewijzigd in Lagere Technische School, LTS. In het spraakgebruik wordt de eerste onderwijsinstelling van deze aard, de P.W. Jedelooschool aan de Westzijde te Zaandam, waarin ook een middelbare beroepsopleiding was gevestigd, als 'ambachtsschool' aangeduid.
, waaraan ook Pieter Molenaarplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenaar, Pieter

(14 april 1882 - 22 mei 1972)

Aannemer-architect in Zaandam. Piet Molenaar volgde, als laatste van een geslacht dat honderd jaar in de aannemerij werkte, zijn vader Lucas Molenaar op, een bekend aannemer, architect en taxateur. Zijn opleiding ontving hij aan de Quellinusschool te Amsterdam
en S.B. van Sante deelnamen. De in 1932 gebouwde en naar de voorzitter van de Vereniging voor Technisch Onderwijs in de Zaanstreek genoemde P.W. Jedelooschool, herbergt nu appartementen. De leerlingen verhuisden naar scholengemeenschap De Nieuwe Vaart.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schipper1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)