glop

In de vroegere Zaanse volkstaal algemeen gebruikte aanduiding voor de onderbreking van een gesloten rij.

Een glop kon voorkomen in de bebouwing, maar bijvoorbeeld ook in een bomenrij, terwijl van een kind dat tanden wisselde wel werd gezegd dat het een glop in zijn mond had. Gloppen in de bebouwing konden ontstaan door de sloop van een of meer huizen. In verschillende Zaanse dorpen (onder meer Wormerveer en Oostzaan) kwam het woord glop ook voor in straatnamen.

In Zaandam is nog steeds het Grote Glop (onmiddellijk ten zuiden van de Prins Bernhardbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBernhardbrug, Prins

Prins Bernhardbrug te Zaandam, gezien naar het westen. Op de achtergrond de grote, inmiddels verdwenen, gashouder van het gemeentelijk gasbedrijf. Rolbasculebrug, ontworpen en uitgevoerd door bouwkundig opzichter D. Voet, werkzaam sedert 1919 bij de dienst Gemeentewerken. Aanvankelijk één der twee, later drie en nog later één der vier bruggen, de in 1938 meest noordelijke, die het gemotoriseerd verkeer in Zaandam tussen Westzijde en Oostzijde met elkaar verbonden, gebouwd in…
aan de Zaankant) duidelijk aanwezig, het daar nabij gelegen Kleine Glop is moeilijker te herkennen. Aan de Zaanse Schans is ten zuiden van mosterdmolen De Huisman een glop gecreëerd. Gloppen komen thans veel minder voor dan vroeger; de politiek om open gaten te bebouwen is daar mede de oorzaak van.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/glop.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)