grote_koogven

Buitendijks land in de Zaan te Koog aan de Zaan, ook 'Koger Hem' genoemd. De gemeente Koog dankt hieraan haar naam, een 'koog' is namelijk een stuk onbedijkte grond. Op de Koger Hem (het Grote Koogven) werden de fabrieken van T. Duyvis Jz gebouwd en ten dele ook die van Honig. De machinefabriek Twente van P.M. Duyvis is eveneens op dit terrein gevestigd. Vroeger hebben hier onder meer een leerlooierij en een celluloidfabriek gestaan. Het Koogven werd doorsneden door een smalle afwaterings- en vaarsloot die 'Het Nauw' werd genoemd en die nu grotendeels is gedempt.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/grote_koogven.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)