handel

In de economie de bemiddeling tussen de voortbrenging en het verbruik van goederen, de handeling van kopen en verkoophandelsactiviteit begonnen, waarna er door voorwaartse of achterwaartse integratie een industriële onderneming ontstond, eertijds veelal gebaseerd op het gebruik van molens. Echt grote handelshuizen heeft de Zaanstreek vrijwel niet gekend, daarop bestaat een uitzondering: de Houthandelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHouthandel

Belangrijke drager van de Zaanse economie. Ontstaan en in belang gegroeid aan het eind van de 16e en vooral het begin van de 17e eeuw; ondanks door de eeuwen heen aanzienlijke veranderingen van karakter één van de belangrijke economische activiteiten binnen de Zaanstreek. Lange tijd was de Zaanstreek in de Nederlandse, en ook in de internationale, houthandel een van de toonaangevende gebieden.
In deze sector neemt de Zaanstreek al vele jaren een vooraanstaande plaats in; Zaandam was altijd een van de belangrijkste houthavens van ons land. Handel omvat een omvangrijk gebied met veelsoortige activiteiten. In de Groothandelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGroothandel

Vorm van handel, 'handel in het groot'. De groothandel is een schakel tussen de producent en de detailhandel. Groothandelaren ontvangen artikelen van verschillende producenten (meest in 'grootverpakking'), slaan die op in (over het algemeen eigen) pakhuizen, en distribueren de artikelen met meestentijds eigen vervoermiddelen in kleinere hoeveelheden naar de detailhandel.
en de tussenhandel kent men vele eenmanszaken van personen die voor één of meerdere bedrijven als handelsagent optreden. Daarnaast is er de detailhandel, die in de streek als filiaal bedrijf - Albert Heijn (zie: Aholdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAhold nv, Koninklijke

Het laatste Ahold-logo De naam Koninklijke Ahold werd gevoerd tot 23 juli 2016, daarna werd Ahold Delhaize de handelsnaam als primaire detailhandelsorganisatie, die levensmiddelen en andere consumentenproducten verkoopt via winkelketens in Nederland als
), Simon de Witplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWit, Simon de

Winkelketen opgericht door Simon de Wit, oorspronkelijk begonnen te Wormerveer met huis-aan-huis verkoop, later met winkels door het hele land. In 1972 opgegaan in Albert Heijn.

De eerste aanzet tot het bedrijf werd gegeven door Simon de Wit, die woonde aan de Dubbele Buurt in Wormerveer. Na het overlijden van zijn vader kreeg hij, twaalf jaar oud, de zorg over het gezin. Zijn moeder kocht aanvankelijk van Koos Fortuin, de eigenaar van het kaaspakhuis waar haar man gewerkt had e…
- tot grote bloei kwam. In 1988 stonden bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreek

Prins Bernhardbrug Door de wet ingesteld orgaan ter behartiging van de economische belangen van industrie, ambacht en dienstverlening. Aanvankelijke benaming Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland: op verzoek van de Kamer op l juli 1988 tot huidige naam gewijzigd.
van Koophandel en Fabrieken voor de Zaanstreek in totaal 1364 detailhandelsondernemingen ingeschreven. Hiervan werden er 400 als eenmansbedrijf gedreven, en hadden er meer dan 500 niet meer dan vier personen in dienst. In 150 ondernemingen werkten tussen de vijf en de negen personen. Het is duidelijk dat de detailhandel kleinschalig wordt bedreven. Datzelfde geldt voor de groothandel en de tussenhandel. In totaal waren 575 ondernemingen bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Daaronder waren 155 eenmansbedrijven, 130 met twee tot vier personen en 74 met vijf tot negen werknemers. Slechts één bedrijf had meer dan honderd werknemers in dienst. Omzetten van handelsbedrijven zijn moeilijk aan te geven, zeker voor wat betreft de groothandel en de tussenhandel. Vaak zijn de omzetten sterk wisselend en is er geen vast patroon te herkennen. Zie voorts: Economische geschiedenisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische geschiedenis

1. Economische ontwikkeling vóór 1580 (bladzijde 189 en volgende)

2. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek in de periode 1580-1800 (bladzijde 192 en volgende)

3. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800 (bladzijde 205 en volgende)

Bij het begin vap elk hoofdstuk is een opgave geplaatst van de behandelde economische sectoren en eventuele andere met het onderwerp samenhangende onderwerpen. Van hoofdstuk 1 treft u de inhoudsopgave hieronder aan. Door midd…
geschiedenis. C. van DaIsem

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/handel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)