havendienst

(Dienst Havens, Bruggen en Markten)

Gemeentelijke instelling, in Zaanstad onderdeel van de Dienst Openbare Werken, zie voor een uitgebreide beschrijving van de dienst bij Dienst Stadsontwikkeling en Openbare Werken (DSOW)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStadsontwikkeling en Openbare Werken, Dienst (DSOW)

Gemeentelijke dienst van Zaanstad. voortgekomen uit Gemeentewerken Zaanstad, die op zijn beurt weer ontstond uit de verschillende afdelingen Gemeentewerken voor de samenvoeging tot Zaanstad in 1974. Vooruitlopend op deze samenvoeging was er al een vorm van samenwerking tussen de verschillende Zaanse gemeenten in het
Voor wat betreft de haven is deze dienst verantwoordelijk voor het controleren van de remmingen, van de haven (bijvoorbeeld voor wat vervuiling betreft), kades, afmeermogelijkheden en diepgang. Tot het einde van de jaren '70 had de dienst daarbij de taak zeeschepen veilig de haven binnen te loodsen. Thans draagt de Rijks Loodsdienst daar zorg voor. De Dienst Havens, Bruggen en Markten had aanvankelijk alleen verantwoordelijkheden in het havenbeheer. Doordat de dienst zich mede moest bezighouden met de parlevinkers (de rivierwinkeliers), werd later min of meer logisch het marktwezen aan het takenpakket toegevoegd (zie: Marktenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMarkten

De markt vindt haar oorsprong in het in de Middeleeuwen aan sommige steden toegekende privilege van het stapelrecht. Op de plaatselijke week- of jaarmarkten, de zogenaamde geografische markten, treffen we producten, waaronder dieren, kopers en verkopers aan.
). Later vielen ook de Bruggenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBruggen

In de waterrijke Zaanstreek moest terwille van het landverkeer een groot aantal bruggen worden aangelegd. Daarvan zijn de verkeersbruggen over de Zaan afzonderlijk behandeld, zie: Beatrixbrug, Bernhardbrug, Julianabrug, Noordbrug, Spoorbrug, Dr. J.M. den Uylbrug, Wilhelminabrug, Willem Alexanderbrug en Zaanbrug, alsmede de verdween Hoopbrug en de Noorderbrug.

De bruggen over de Zaan maken slechts een klein deel uit van het totale aantal. In z'n algemeenheid kan worden gezegd dat er…
en de Sluizenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSluizen

Bouwwerken tussen twee wateroppervlaktes met een verschillend peil. Sluizen werden aangelegd met het doel water in te laten of uit te slaan (in- of uitlaatsluis, spuisluis, duikersluis), of schepen door te laten (schutsluis). In de Zaanstreek waren tientallen sluizen, waarvan sommige essentieel waren voor de ontwikkeling van de dorpen. Naarmate het waterverkeer minder belangrijk werd en gemalen de waterhuishouding eenvoudiger regelden, nam het aantal sluizen in de streek af.
onder verantwoordelijkheid van de havendienst.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/havendienst.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)