bruggen

In de waterrijke Zaanstreek moest terwille van het landverkeer een groot aantal bruggen worden aangelegd. Daarvan zijn de verkeersbruggen over de Zaan afzonderlijk behandeld, zie: Beatrixbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeatrixbrug

In de jaren 1957 en '58 gebouwde oeververbinding tussen Oost- en Westzijde te Zaandam, dichtbij en ten noorden van het sluizencomplex, geopend op 3 december 1958. Voor de aanleg van de brug en vooral voor die van de aansluitende wegen als de huidige Peperstraat moesten veel panden worden gesloopt. Nadat de brug opgeleverd was moest in de Westzijde het verkeers-belemmerende pand van De Gruyter alsnog worden weggebroken. De kosten zijn door één en ander aanzienlijk hoger opgelopen dan…
, Bernhardbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBernhardbrug, Prins

Prins Bernhardbrug te Zaandam, gezien naar het westen. Op de achtergrond de grote, inmiddels verdwenen, gashouder van het gemeentelijk gasbedrijf. Rolbasculebrug, ontworpen en uitgevoerd door bouwkundig opzichter D. Voet, werkzaam sedert 1919 bij de dienst Gemeentewerken. Aanvankelijk één der twee, later drie en nog later één der vier bruggen, de in 1938 meest noordelijke, die het gemotoriseerd verkeer in Zaandam tussen Westzijde en Oostzijde met elkaar verbonden, gebouwd in…
, Julianabrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJulianabrug

Brug over de Zaan, die de Guisweg (Zaandijk) verbindt met de Leeghwaterweg (Zaandam).

De brug, die in 1936 door Prinses Juliana officieel in gebruik is gesteld, diende als voortzetting van het voormalige Guispad in oostelijke richting. Er ontstond hierdoor een verbinding tussen Beverwijk en Heemskerk, via de communicatiewegen naar Assendelft en Westzaan vervolgens naar Zaandijk en door de overbrugging naar het Kalf te Zaandam, en tenslotte door de Wijde Wormer naar Purmerend.
, Noordbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordbrug

Noordbrug of Prins Clausbrug, brugverbinding tussen Wormer en Wormerveer, over de Zaan ongeveer ter hoogte van de fabrieken en silo's van Koninklijke Wessanen. De brug met aansluitende wegen zou in de jaren '90 worden gerealiseerd ter ontsluiting van Wormer en ter vermindering van de verkeersdruk op de binnenwegen in Wormerveer. Tot 1990 is de oude
, Spoorbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpoorbrug

Brug in een spoorlijn. In de Zaanstreek zijn verschillende spoorbruggen aanwezig.

* De bekendste Zaanse spoorbrug, de Hembrug is verdwenen en vervangen door de Hemtunnel. * In de Hoornselijn ligt een aanvankelijk uit 1884 daterende enkelspoors
, Dr. J.M. den Uylbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUylbrug, dr. J.M. den

Brug over de Voorzaan te Zaandam, voor verkeer opengesteld in december 1990. In 1984 nam de gemeenteraad van Zaanstad het principebesluit tot de bouw van de Voorzaanbrug. Voordelen van deze brug waren onder meer een veel snellere aansluiting van Zaandam-West (inclusief de nieuwe bedrijventerreinen ten westen van de spoorlijn) op de Coentunnelweg en een verkeersontlasting van het Zaandamse Centrum.
, Wilhelminabrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWilhelminabrug

Zie: Wilhelminasluis
, Willem Alexanderbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWillem, de

Pelmolen te Koog, zie: De Jonge Wildeman, de Jonge
en Zaanbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanbrug

Brug over de Zaan tussen Wormer en Wormerveer, aanvankelijk ook wel de Wormerbrug genoemd. De Zaanbrug is één van de oudste bruggen over de Zaan. De bouw van de Zaanbrug, in de jaren 1888-1889, tot stand gekomen op initiatief van de Wormerveerse ondernemers, was omstreden. Zij wilden maar wat graag een brug en hadden daar veel voor over. Immers, hun fabrieken stonden allemaal in Wormer, langs de Zaan.
, alsmede de verdween Hoopbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoopbrug

Voormalige loopbrug, oorspronkelijk de Jacob de Hoopbrug, ook bekend als de Magere Brug, Loopbrug of Brug der Zuchten over de Zaan te Zaandam, ongeveer driehonderd meter zuidelijk van de tegenwoordige Prins Bernhardbrug. Het ontwerp was afkomstig van architect J. van der Koogh, gemeentearchitect in dienst van de gemeente Zaandam.
en de Noorderbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoorderbrug

Voormalige brug over de Zaan tussen Koog aan de Zaan en `t Kalf, ten noorden van de huidige Willem Alexanderbrug. De brug werd in 1902 geopend, was 145 meter lang en was voorzien van een dubbele klapbrug met een doorvaartwijdte van 14 meter. Het was tot 1932 een
.

De bruggen over de Zaan maken slechts een klein deel uit van het totale aantal. In z'n algemeenheid kan worden gezegd dat er in het verleden veel meer, vooral kleine, bruggen in de Zaanstreek waren. Het vroegere aantal is zelfs bij benadering niet te schatten, het zijn er in elk geval duizenden geweest. Men denke bijvoorbeeld aan de vele brugverbindingen over de vroegere wegsloten met de aan de overzijde hiervan gelegen woonhuizen. In Assendelft-Zuid, Westzaan-Zuid en Jisp zijn hiervan nog voorbeelden te vinden. Alle overige wegsloten in de Zaandorpen zijn lang geleden gedempt. De bruggen over de meeste sloten moesten beweegbaar zijn in verband met het intensieve scheepvaartverkeer van en naar de vele industriemolens.

De sluisbruggen in de langs de Zaan aangelegde dijken zijn evenzo voor een deel verdwenen; hetzelfde geldt voor de vele beweegbare bruggen die in de haaks op de Zaandijker staande paden waren opgenomen. Door demping van sloten konden deze vervallen, ofwel ze werden vervangen door weinig opvallende en lage vaste bruggen. Er is nog maar een klein aantal draai-, wip- en basculebruggen overgebleven. De vroeger vrij algemene kippebruggen, gebouwd van hout en hoog boven het water gelegen, zijn nagenoeg geheel verdwenen. Deze vaste en smalle bruggen in de paden moesten een grote doorvaarthoogte bezitten in verband met de ’s zomers passerende hooischuiten.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/bruggen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)