In 1983 opgerichte vereniging, voortgekomen uit de Westzaanse Gemeenschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzaanse Gemeenschap (WG)

In 1945 opgericht orgaan, dat dient als overkoepelende organisatie voor de in Westzaan aanwezige verenigingen. Het belang van deze organisatie groeide eind jaren '60. Burgemeester Frederik Verstegen had voor de komst van koningin Juliana in juni 1972 een organisatie nodig die de feestelijkheden rond dit bezoek kon regelen. Van het toenmalig bestuur maakte ook Wouter Veenis deel uit. Al snel werd hij voorzitter en had hij een groot aandeel in de groei van de organisat…
. De doelstelling ligt in de naam besloten: verdieping en verbreiding van kennis der dorpsgeschiedenis, maar daarnaast kent de vereniging zich ook een bewakende functie toe. Tot nu toe is Westzaan vrijwel niet aangetast door de verstedelijking die Zaanstad kenmerkt - de Historische Vereniging Westzaan staat zoveel mogelijk op de bres om het aparte karakter van het dorp te behouden. Waarschijnlijk ook hierdoor is het ledental (1989: 440) groter dan het zou zijn als men zich alleen tot geschiedvorsing zou beperken.

In 1989 richtte de vereniging de Kok-Voogtstichting op, tot beheer van de door plaatsgenoot Klaas Kok opgegraven voorwerpen. Deze omvangrijke en waardevolle collectie omvat voornamelijk middeleeuws en later aardewerk, grotendeels nog gaaf aangetroffen in vooral de Middelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMiddel, de

Buurtnaam voor een deel van noordelijk Westzaan (van het Weiver tot aan de Nauernase Vaart bij Krommenie) en vroeger ook van Wormer (midden in het dorp).

De Middel van Westzaan zal zich vóór het graven van de Nauernase Vaart waarschijnlijk tot het Krommenieër Weiver hebben uitgestrekt. In tegenstelling tot Westzaan is in Wormer de naam Middel verdwenen. De naam Middentil is nog wel in gebruik om een nieuwbouwwijkje aan te duiden.
. Er is een permanente expositie van ingericht in het historische Rechthuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRechthuizen

Letterlijk: gebouwen waarin door of namens de overheid recht werd gesproken. In de vroegere bestuursstructuur behoorde de rechtspraak bij de overheidstaken, zie: Bestuur en rechtspraak. In de dorpen was vóór de 19e eeuw doorgaans geen sprake van een raadhuis, zoals in de steden. Dit hing samen met de wijze van bestuur, die voor stad en platteland verschillend was. Wél kende men in de dorpen dikwijls een rechthuis, waarin ook schout en schepenen vergaderden.
.

Externe link:

Website: Historische Vereniging Westzaan

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/historische_vereniging_westzaan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)