hoopbrug

De Hoopbrug en de gasfabriek aan de Westzijde in 1925, gezien vanaf het fabriekspand van de mengvoederfabriek van Zwaardemaker. Bron Gemeentearchief Zaanstad

Voormalige loopbrug, oorspronkelijk de Jacob de Hoopbrug, ook bekend als de Magere Brug, Loopbrug of Brug der Zuchten over de Zaan te Zaandam, ongeveer driehonderd meter zuidelijk van de tegenwoordige Prins Bernhardbrug. Het ontwerp was afkomstig van architect J. van der Koogh, gemeentearchitect in dienst van de gemeente Zaandam.

De Hoopbrug werd in 1882 geopend en was een tolbrug. Wie de twee meter brede en 150 meter lange brug wilde passeren moest tol betalen. De tolgelden werden dankzij het Fonds de Hoop, geïnitieerd door Jacob de Hoop, grotendeels ter beschikking gesteld aan de minder bedeelden in Zaandam.

Voor voetgangers kon de brug een behoorlijke tijdsbesparing opleveren. Het was fietsers niet toegestaan zich rijdend over de brug te begeven.

Hij lag midden in een bocht en had een doorvaartwijdte van slechts 9,5 meter. Reeds in 1934 werd besloten de toen al bouwvallige Hoopbrug te slopen. Het zou tot 1941 duren voor de Bernhardbrug, door de bezetter Troelstrabrug genoemd, kon worden geopend en de Hoopbrug kon worden gesloopt.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hoopbrug.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/11 21:18
  • door jan