Boornbergum, 2 juni 1927 - Zaandam, 22 augustus 2009

Sikke de Jong, bouwkundige en publicist, kwam in 1944 naar de Zaanstreek en ontwikkelde een grote specialistische kennis van de Zaanse houtbouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutbouw

Zie Bouwen in de Zaanstreek in de Zaanstreek. Houten pakhuizen Pakhuizen en Houtskeletbouw Bij dit laatste trefwoord is de houtbouw, waaraan de Zaanstreek in zeker opzicht bekendheid ontleent, uitvoerig behandeld.
en de Noord-Hollandse boerderijontwikkelingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoerderij

Aanduiding voor het boerenbedrijf, bestaande uit de landerijen, het vee en de bedrijfsgebouwen. Het soort bedrijf, veeteelt, akkerbouw of gemengd bedrijf, werd in grote lijnen bepaald door een aantal factoren. Zie daarvoor ook onder Boerenbedrijf. Een boerderij heeft altijd een relatie tot de omringende natuurlijke of ontwikkelde omgeving. De grondsoort, de hoogteligging en ook de vervoersmogelijkheden over de weg of over het water waren in belangrijke mate bepalend. Voor de Zaanstree…
. Hij werkte achtereenvolgens voor de architectenbureaus Eilmannplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLingen, Architectenbureau van der

Het bureau was een voortzetting van aannemings- en architectenbureau J. en D. Eilmann. H.A. Eilmann ( 1806-1890) was aannemer-timmerman te Zaandam. Hij was geboren in Menslage in de toenmalige staat Hannover en emigreerde in 1835 naar Zaandam. Op 1 januari 1872 droeg hij zijn timmermans-affaire over aan zijn zoons Johan Herman Eilmann (1840-1916) en Herman Diderich Eilmann (1843-1883), die als aannemers-architecten de zaak verder voortzetten onder de naam Johan…
en Schipper en aanvaardde daarna een functie bij de Rijksdienst voor de monumentenzorg tot 1988.

In 1968 werd hij bestuurslid van Zaans Schoon, daarna ook van de Vereniging Vrienden van de Zaanse Schans, in 1992 van Vrienden van het Zaanse huisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrienden van het Zaanse Huis, Vereniging

In 1961 als Vereniging Vrienden van de Zaanse Schans opgerichte organisatie, die zich aanvankelijk steunverlening aan de Zaanse Schans ten doel stelde. Het ledental steeg tot boven de duizend en de vereniging kon in jaarlijkse afdrachten in totaal ongeveer f 250.000,- aan de totstandkoming van de Schans bijdragen.
. Hij was redacteur van het tijdschrift Anno 1961plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAnno 1961

[Totel van het eerste nummer. Bron Archief Zaans Erfgoed]

Anno 1961, was een blad dat werd uitgegeven door de vereniging Vrienden van het Zaanse Schans, later van de vereniging Vrienden van het Zaanse Huis. Er zijn totaal 160 nummers uitgegeven. Het laatste verscheen in in 2001, daarna ging het blad over in het blad Zaanse Erfgoed, als orgaan van de
en publiceerde hierin, naast ettelijke artikelen, een geïllustreerd bouwkundig alfabet. Zijn belangrijkste boekpublicaties zijn:

  • Houten huizen (samen met H. Janse, Zaltbommel 1970);
  • Vijf Noord-Hollandse boerderijbestekken uit de eerste helft van de 17e eeuw (Arnhem 1985);
  • Gebouwd in de Zaanstreek (samen met J. Schipper, Wormerveer 1987) en
  • 17e-eeuwse landelijke bouwkunst in Amstelland, (Arnhem 1988).

Sinds 1989 was Sikke de Jong bestuurslid van de Stichting Behoud Noord-Hollandse kerken.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/jong_sikke_de.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)