In 1961 als Vereniging Vrienden van de Zaanse Schans opgerichte organisatie, die zich aanvankelijk steunverlening aan de Zaanse Schansplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Schans

Sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw ontwikkeld buurtje met woningen en andere gebouwen, vrij toegankelijk en ontworpen om de ooit in de Zaanstreek ontstane bouwstijl en -trant voor de toekomst te behouden. De Zaanse Schans ontwikkelde zich aanvankelijk onbedoeld tot mondiaal bekende toeristische bestemming met jaarlijks bijna twee miljoen bezoekers in 2016. Het buurtje verrees in een hoek van de Kalverpolder, begrensd door Kalverringdijk en Leeghwaterweg. Het terrein heeft een …
ten doel stelde. Het ledental steeg tot boven de duizend en de vereniging kon in jaarlijkse afdrachten in totaal ongeveer f 250.000,- aan de totstandkoming van de Schans bijdragen.

Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Andries Boumanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBouman, Andries

(Zaandam 11 mei 1900 - 29 november 1985)

Gemeenteraadslid voor de ARP in Zaandam van 1955 tot 1966, vele jaren fractievoorzitter van de protestants-christelijke partijen. Op zijn initiatief werd in oktober 1961 de vereniging Vrienden van de Zaanse Schans (later:
, Gerrit Cornelis Huig en Bernhard IJskes. Toen de Zaanse Schans in 1976 als min of meer voltooid werd beschouwd, verruimde de vereniging haar doelstelling, hetgeen in een naamswijziging tot uitdrukking kwam.

Sindsdien richt men zich op het behoud en de restauratie van 'het Zaanse huis', waar dan ook gesitueerd. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan verzamelen en verbreiden van kennis der regionale houtbouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutbouw

Zie Bouwen in de Zaanstreek in de Zaanstreek. Houten pakhuizen Pakhuizen en Houtskeletbouw Bij dit laatste trefwoord is de houtbouw, waaraan de Zaanstreek in zeker opzicht bekendheid ontleent, uitvoerig behandeld.
. Mede door de uitgave van het periodiek Anno 1961plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAnno 1961

[Totel van het eerste nummer. Bron Archief Zaans Erfgoed]

Anno 1961, was een blad dat werd uitgegeven door de vereniging Vrienden van het Zaanse Schans, later van de vereniging Vrienden van het Zaanse Huis. Er zijn totaal 160 nummers uitgegeven. Het laatste verscheen in in 2001, daarna ging het blad over in het blad Zaanse Erfgoed, als orgaan van de
bestond in 1992 een goed contact met de ongeveer 900 leden.

Verscheidene malen nam het bestuur het initiatief tot het doen schrijven en uitgeven van boeken; zo is het standaardwerk van Sikke de Jongplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJong, Sikke de

Boornbergum, 2 juni 1927 - Zaandam, 22 augustus 2009

Sikke de Jong, bouwkundige en publicist, kwam in 1944 naar de Zaanstreek en ontwikkelde een grote specialistische kennis van de Zaanse houtbouw en de Noord-Hollandse boerderijontwikkeling. Hij werkte achtereenvolgens voor de architectenbureaus
en J. Schipperplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchipper, Jan

Westzaan, 5 februari 1889 - Zaandam, 13 december 1967

Gemeente-architect van Zaandam, Jan Schipper was een zoon van de molentimmerman Jacob Schipper. Na een korte opleiding op het kantoor van de aannemer-architect Lucas Molenaar trad hij als opzichter-tekenaar in dienst bij
, 'Gebouwd in de Zaanstreek', mede door de vereniging uitgegeven.

In 2004 fuseerde de vereniging met de Vereniging tot behoud van Monumenten van bedrijf en techniek Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMonumenten van bedrijf en techniek Zaanstreek, Vereniging tot behoud van

De vereniging MBTZ werd opgericht in 1981 met als doel het behouden van (industriële) gebouwen en machines, of indien dat niet mogelijk was, het vastleggen van zoveel mogelijk gegevens daarover.
en werd de Vereniging Zaans Erfgoedplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVereniging Zaans Erfgoed

Zaans Erfgoed is een vereniging die zich bezig houdt met behoud, bescherming en restauratie van roerend en onroerend erfgoed. Daarnaast streeft de vereniging naar het verbreiden van kennis hierover.

Zaans Erfgoed is in 2004 ontstaan uit een fusie van de verenigingen
gevormd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vrienden_van_het_zaanse_huis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)