kuiperspad

Voormalige naam van het gedeelte van de noordzijde van de huidige Gedempte Gracht, gezien vanaf de Westzijdeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzijde

Hoofdstraat te Zaandam-West, lopend van de Gedempte Gracht en de Dam in noordelijke richting en parallel aan de Zaan tot de grens met Koog ter hoogte van de Mallegatsluis. De Westzijde werd aangelegd op de Lagedijk en heette geruime tijd de Molenbuurt, naar de in 1439 opgerichte korenmolen
tot aan een sloot waar nu de Vinkedwarsstraat ligt, in Zaandam-west. Het Kuijperspad werd ook Noorder Nieuwendijk genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen het Kuijperspad en het Zilverpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZilverpad

Voormalige naam van het zuidelijk deel van de huidige Gedempte Gracht. Het Zilverpad werd ook Zuider Nieuwendijk genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen het Zilverpad en het Kuijperspad werd gedempt en de overtuinen verdwenen, werden beide paden samengevoegd en werd de naam voor de nieuw ontstane, brede straat Gedempte Gracht.
werd gedempt en de overtuinen verdwenen, werden beide paden samengevoegd en werd de naam voor de nieuw ontstane, brede straat Gedempte Gracht.

Evenals aan de zuidzijde, ging ook aan de noordzijde een familie- of beroepsnaam overheersen en werd het pad tot 1858 overwegend het Kuijperspad genoemd. In 1637 woonde op de noord-westhoek Westzijde - Gedempte Gracht Pieter Aerjen Kuypers.

In het Padgemeenschappen en -reglementenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend. Padregleme…
uit 1645 wordt aangegeven: Ordre en reglement, op de Noorder Nieuwendijck, ofte anders ghenaemt het Kuypers-pad, tot Zaandam aen de West-zijde van de Zaan, voor inde Moolenbuyrt, gemaekt bij Gerrit, Arent ende Dirck Meynertsz. Reglement ende ordre, waer naer een ygelijck die eenigh erf opte Noorder Nieuwendyck komt te koopen, hem sal hebben te reguleren.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kuiperspad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/10/30 14:16
  • door ada