kuiperspad

Voormalig pad in Zaandam, dat bleef bestaan tot de demping van de sloot in de jaren 1853-1858. Daarna werd het samen met het zuidelijker Zilverpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZilverpad

Voormalig pad in Westzaandam, de zuidzijde van de huidige Gedempte Gracht.

Het Zilverpad stond ook bekend onder de naam Zuider Nieuwendijk en was een van de oudere paden van Zaandam. Het oudst bekende reglement van het pad is van 1637. In 1770 werd een nieuw padreglement opgesteld. Het laatste padreglement dateert van 1803. De sloot tussen het Zilverpad en het Kuijpers- of Geldelozepad werd tussen 1854 en 1856 gedempt, waarna de brede straat die hierdoor ontstond, de Gedempte Gracht…
samengevoegd, waardoor de Gedempte Grachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGedempte Gracht

De Gedempte Gracht anno 1966 Hoofdwinkelstraat in Zaandam-west, liggend evenwijdig aan en ten noorden van de Rozengracht en ten zuiden van de Vinkestraat, lopend van de Westzijde tot het Rustenburg.

De naam Gedempte Gracht ontstond in 1858 toen de sloot tussen het Zilverpad (zuidkant) en het
ontstond. Het pad werd in 1637 voor het eerst vermeld en stond ook bekend onder de namen Geldelozepadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGeldelozepad

Voormalige naam van het gedeelte van de noordkant van de Gedempte Gracht na de Vinkedwarsstraat in Zaandam-west. Het Geldelozepad werd ook Zeilpad of Seylpad genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt. Met de demping van de sloot tussen het Geldelozepad, het Kuyperspad en het Zilverpad in 1856-1858 kwam een einde aan de naam van dit reeds in de 15e eeuw aanwezige pad en werd de naam voor de nieuw ontstane, brede straat Gedempte Gracht.
of Noorder Nieuwendijk.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kuiperspad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)