maarschalk_cornelis

Amsterdam, 16 mei 1870 - Haarlem, 3 maart 1954

Cornelis Maarschalk, makelaar, CHU-lid, ontving zijn opleiding gedeeltelijk in Amsterdam waar hij in de handel werkzaam was. Hij vestigde zich later te Vreeland, waar hij lid werd van de gemeenteraad en wethouder. Van 5 februari 1909 tot 31 mei 1919 fungeerde hij als burgemeester van Koog aan de Zaan, later volgde een 18-jarige periode als burgemeester van Haarlem en lid van de gedeputeerde staten van Noord Holland. Cornelis Maarschalk werd bij sommige gelegenheden als Cornelis Maarschalk van Egmond en Rinnegom aangekondigd. Bij koninklijk besluit werd hij met ingang van 16 augustus 1913, benoemd tot schoolopziener in het arrondissement Medemblik.

Achttien jaar diende hij Haarlem als eerste burger en zag de stad groeien van 75.000 tot ruim 134.000 inwoners, waaraan de annexatie van Schoten en andere randgebieden hebben bijgedragen. Meest kenmerkende periode van zijn ambt was die van de crisis van 1929 die een ongeëvenaarde werkloosheid tengevolge had. Daarnaast was van een annexatie sprake waardoor Haarlem vergroot werd met Schoten en Spaarndam plus gedeelten van Heemstede en Bloemendaal. Het groter grondgebied eiste belangrijke beslissingen zoals voor de gemeentebedrijven, de gemeente-administratie, de gezondheidsorganisatie en de verkeerscommunicatie.

  • maarschalk_cornelis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/03/16 12:29
  • door zaanlander