Den Haag 11 juli 1886 – Den Helder 19 december 1935

Willem Frederik George Lodewijk Driessen 1886-1935

Willem Frederik George Lodewijk Driessen, werd als enig zoon vernoemd naar zijn grootvader. Zijn vader Reinierus Henricus was tweede luitenant infanterie en gehuwd met Aline Clementine van Gendt. Willem bleef ongehuwd en was zakelijk en degelijk ingesteld. Na het doorlopen van de HBS werd hij als klerk aangenomen bij een registratiebureau. In 1908 mocht hij zich ambtenaar van de burgerlijke stand in Ouderkerk aan de IJssel noemen. Later verhuisde hij naar Bussum en nam de functie van adjudant commies gemeente-secretaris aan.

Op 18 juli 1913 werd hij burgemeester van Westzaan, om op 26 februari 1918 als regerings-commissaris voor de graan-inzameling in Noord-Holland op te treden. In 1919 vervulde hij de rol van burgervader van de gemeente Koog aan de Zaan. Van 10 februari 1921 tot eind december 1928 werd de Koogse burgemeester Driessen benoemd tot plaatsvervangend kantonrechter in het kanton Zaandam. Als 42-jarige werd hij op 15 november 1928 benoemd tot burgemeester van Den Helder. Daar maakte hij zich verdienstelijk door de oprichting van het internaat voor de Zeevaartschool, de totstandkoming van het beeldbepalende Reddingsmonument, verbetering van de economische toestand van Den Helder en bevordering van het vreemdelingenverkeer.

De burgemeester begaf zich op 19 december 1935 om 8 uur naar de Helderse raadszaal, waar hij een inspectie-vergadering voor de gemeenteraad zou leiden voor de begrotingsvergadering. Even voor de aanvang van de zitting verklaarde hij zich niet wel te voelen. Op doktersadvies begaf hij zich naar huis waar hij omstreeks negen uur naast de kachel plaats nam. Volgens zijn eigen verklaring voelde hij zich daarop wat beter en begaf zich naar zijn slaapkamer waar hij om half elf overleed.

Mei 1928 werd Driessen als ere-voorzitter van de Commissie tot Stichting van het Molenmuseum, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was tevens drager van het Kruis van Verdienste van het Rode Kruis. Bovendien maakte Driessen deel uit van het hoofdbestuur van de Nederlandse Padvinders-Organisatie als 1e secretaris.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/driessen_willem.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)