makelaar

Het dorp Jispplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJisp

Tot 1991 zelfstandige gemeente, ten oosten van de Zaan, op de grens van Zaanstreek en Waterland. Het dorp is, gezien zijn verleden, te beschouwen als behorend bij de Zaanstreek. Jisp is met nog geen duizend inwoners verreweg het kleinste dorp binnen deze Zaanstreek. De buurtschap Spijkerboor behoorde bij de gemeente Jisp. Vóór 1940 was een groot deel van de inwoners voor wat hun inkopen betreft op Purmerend aangewezen. Dit kwam vooral door het ontbreken van voorzieningen in de eigen plaats…
omstreeks 1655 naar een tekening van (vermoedelijk) J. Beerstraten

Bekroning van de houten gevel van vele Zaanse huizen. Een verticaal balkje boven aan de top, waar windverenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindveren (ook: windverings)

In de houtbouw benaming van de planken die bij een spits toelopend dak aan weerszijden van de gevel zijn gelegd tot aan de nok, waar ze elkaar bij de Makelaar ontmoeten. Bij de windveren sluiten zich de waterborden aan, die over de buitenste dakpannen liggen. Dienen deze laatste tegen inwatering. Het doel van de windveren is te voorkomen dat de wind onder de dakpannen (of het riet) komt, waardoor deze zouden afwaaien. In de Zaanse houtbouw werden de windveren dikwij…
en waterborden samenkomen. Hoewel bedoeld als versteviging van de nokconstructie, werden de makelaars vooral bekend als versieringselement van de 17e eeuwse en latere woningen. De afbeelding rechts laat zien dat de (rietgedekte) sporenkappen van de dorpsbebouwing in Jisp halverwege de 17e eeuw vrijwel huis aan huis met een makelaar waren afgewerkt.

Er zijn verschillende typen makelaars, bijvoorbeeld gedraaid in kurketrekkervorm, van kerfwerk voorzien of uitgezaagd. Tegenwoordig zijn ze allemaal wit geschilderd. Volgens stellige mededelingen van architect Wm. C. Zonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZon, Wim

Zaandam, 6 juli 1929 - Koog aan de Zaan, 27 april 1987

Willem Cornelis (Wim) Zon, Architect HBO-BNA en stedenbouwkundige SHO-BNS in Koog aan de Zaan en Amsterdam. Wim Zon bouwde in Koog aan de Zaan het laboratorium voor nv Oliefabrieken T. Duyvis Jz. aan de Schipperslaan en enkele woonhuizen aan de Museumlaan. In Zaandam werd een complex woonhuizen in Zaanse trant, met hout beklede gevels, gerealiseerd aan de
waren ze vroeger kleurig, soms zelfs veelkleurig geweest.

Makelaars als geelbekroning van Zaanse panden. Links de veelvoorkomende vorm van een kurketrekker. Midden bolvormige makelaar in kerfsnee met geslepen kanten Oostzijde Zaandam. Rechts opengewerkte makelaar (model van de beschuittoren) op een pand in Wormer
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/makelaar.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)