vereniging_zaans_erfgoed

www.zaanserfgoed.nl_home_wp-content_uploads_2013_09_nieuw-logo-klein.jpgZaans Erfgoed is een vereniging die zich bezig houdt met behoud, bescherming en restauratie van roerend en onroerend erfgoed. Daarnaast streeft de vereniging naar het verbreiden van kennis hierover.

Zaans Erfgoed is in 2004 ontstaan uit een fusie van de verenigingen Vrienden van het Zaanse Huisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrienden van het Zaanse Huis, Vereniging

In 1961 als Vereniging Vrienden van de Zaanse Schans opgerichte organisatie, die zich aanvankelijk steunverlening aan de Zaanse Schans ten doel stelde. Het ledental steeg tot boven de duizend en de vereniging kon in jaarlijkse afdrachten in totaal ongeveer f 250.000,- aan de totstandkoming van de Schans bijdragen.
en de vereniging tot behoud van Monumenten van bedrijf en techniek Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMonumenten van bedrijf en techniek Zaanstreek, Vereniging tot behoud van

De vereniging MBTZ werd opgericht in 1981 met als doel het behouden van (industriële) gebouwen en machines, of indien dat niet mogelijk was, het vastleggen van zoveel mogelijk gegevens daarover.
(MBTZ).

Al eerder, in 2002 waren de twee tijdschriften Anno1961plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAnno 1961

[Totel van het eerste nummer. Bron Archief Zaans Erfgoed]

Anno 1961, was een blad dat werd uitgegeven door de vereniging Vrienden van het Zaanse Schans, later van de vereniging Vrienden van het Zaanse Huis. Er zijn totaal 160 nummers uitgegeven. Het laatste verscheen in in 2001, daarna ging het blad over in het blad Zaanse Erfgoed, als orgaan van de
en Met Stoom samengegaan in de Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed. De samenwerking in het nieuwe tijdschrift was voor de besturen van de verenigingen ‘het zetje om serieus een volledige samenwerking na te streven’, zo stelden voorzitters Joop Knijnenberg en Henk Bouman bij het samengaan in 2004. Henk Bouwman werd de eerste voorzitter. Sybren de Witte volgde hem op, maar kon wegens ziekte zijn termijn niet afmaken. In 2007 nam vicevoorzitter Pieter Bleeker tijdelijk de hamer over en eind 2008 werd Piet Oudegaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOudega, drs Pieter

(Zaandam 25 maart 1948).

Wethouder van Zaanstad sinds 1986. Piet Oudega werd na een studie scheikunde aan de V.U. te Amsterdam leraar, onder meer in Zaandam. In 1982 verliet hij het onderwijs om beleidsmedewerker Welzijn te worden bij de Stadsdeelraad Amsterdam-Noord. Na de gemeenteraads-verkiezingen van 1986 kreeg hij het wethouderschap aangeboden. Hij beheerde Onderwijs en Nutsbedrijven tot 1988 en vervolgens Financiën, Economische Zaken, Grondzaken en Automatisering.
tot voorzitter gekozen. Onder zijn leiding werd onder meer de visie van de vereniging opnieuw geformuleerd. Na de overstap van Piet Oudega naar de Stichting Zaanse Schansplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStichting de Zaanse Schans

De Stichting Zaanse Schans is opgericht 1 oktober 1961 door zeven Zaangemeenten: Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk. Het doel was de bevordering en totstandkoming van een typisch Zaanse Woonbuurt op een gebied in het uitbreidingsplan Zaanse Schans van de gemeente Zaandam.
nam vice-voorzitter Ron Kiburg de voorzittershamer over. In 2020 draagt hij zijn voorzitterschap over aan Peter Tangeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTange, Peter

Koog aan de Zaan, 8 juli 1952

Peter Tange burgemeester van Wormerland is de langst zittende burgemeester van Nederland. Hij werd in 2000 benoemd voor 6 jaar en zijn aanstelling werd in 2018 voor de derde keer verlengd tot maart 2020. Op 12 en 13 maart 2020 nam hij afscheid van de gemeente in een buitengewone raadsvergadering en met een rondrit door alle kernen van de gemeente. De afscheidsreceptie kon geen doorgang vinden wegens de coronacrisis. Tange volgde Jan Koppenaal op, die…
.

De leden van de vereniging ontvangen vier keer per jaar het glossy tijdschrift “Zaans Erfgoed”.

 • De Zaanse Erfgoedmarkt 2018 in de Oostzijderkerk. Foto Jan Lapère

  Het organiseren van de Platform-bijeenkomst voor alle Zaanse historische verenigingen en instellingen. Daar worden Zaanstreek-brede thema’s besproken, alsmede de activiteiten van de deelnemers.

 • Eens per drie jaar wordt de Zaans Erfgoedmarkt georganiseerd. Daar kunnen historische verenigingen, instellingen en particulieren zich presenteren aan het publiek.
 • Het faciliteren van de uitgaven van boeken die de historie van de Zaanstreek belichten.
 • Een aantal malen per jaar geven deskundigen lezingen over Zaanse onderwerpen, tijdens de Glaasjes Erfgoed op zondagmiddagen.
 • Verder werkt de vereniging samen met het Gemeentearchief Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeentearchief Zaanstad

  De term archief kan drie betekenissen hebben:

  * het archiefmateriaal; * het archiefgebouw, de bewaarplaats, * de archiefdienst, de instelling.

  Door de eeuwen heen zijn er wat betreft de archieven, in alle drie de betekenissen, veranderingen geweest. In dit artikel wordt, na een algemeen-historisch overzicht, het Gemeentearchief van Zaanstad behandeld. De overige voor de Zaanstreek van belang zijnde archieven zijn summier behandeld onder Archief.
  (GAZ) bij de jaarlijkse organisatie van de Grote Zaanse Geschiedenis Quizplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Geschiedenisquiz

  De Grote Zaanse Geschiedenisquiz is een initiatief van Gemeentearchief Zaanstad en de Vereniging Zaans Ergoed. De quiz wordt jaarlijks gehouden tijdens de maand van de geschiedenis in oktober.

  De quiz werd voor het eerst gespeeld in 2016, tijdens de presentatie van de Zaanwiki, in de Raadszaal van het
  , bijeenkomsten over de Zaanse Pophistorie en het organiseren van lezingen.
 • De vereniging werkt samen met de afdeling Monumenten van Zaanstad: Zaans Erfgoed en Zaanstad hebben daar tijdens de platformbijeenkomst op 22 mei 2019 een convenant voor ondertekend.

De vereniging telt meerdere werkgroepen:

 • de werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt bedreigd Erfgoed. Zij dragen panden voor, voor de gemeentelijke monumenten bescherming, hebben periodiek overleg met de afdeling Monumenten Zaanstad, en werken met hen samen wanneer onmiddellijk ingrijpen vereist is.
 • De werkgroep Zaans Maritiem werkt er hard aan om de ooit zo belangrijke scheepsbouw Zaanstreek-breed zichtbaar te krijgen. Ook hier weer in overleg met de gemeente Zaanstad, o.a. over de plek waar een te bouwen scheepswerf neergezet kan worden. De ambitie is om daar dan een fluitschip te gaan bouwen.
 • De werkgroep PR verzorgt ledenactiviteiten: zoekt sprekers en locaties bij ledenvergaderingen en Glaasjes Erfgoed, werft leden, o.a. op de Jaarmarkt van Zaandijk.
 • De werkgroep Zaanwiki vormt een redactie en gaat actief werken aan uitbreiding van teksten over Zaanse onderwerpen op de Zaanwiki, de Zaanse online Encyclopedie.
 • De werkgroep Wederopbouwmonumenten, vroeg 20e eeuwse arbeiderswijken en Kerkenvisie werkt nauw samen met de gemeente Zaanstad.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vereniging_zaans_erfgoed.txt
 • Laatst gewijzigd: 2024/06/10 01:18
 • door zaanlander