patentrecht

Voor de invoering van een ondernemersbelasting (in 1893) was in Nederland het patent een officieel door de overheid uitgereikt bewijs dat bevoegdheid gaf tot het uitoefenen van handel, handwerk, beroep of bedrijf. Aan het regelmatig (meestal jaarlijks) te vernieuwen patentrecht waren kosten verbonden. Dit was een l9e-eeuwse vorm van bedrijfsbelasting. De Kamerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreek

Prins Bernhardbrug Door de wet ingesteld orgaan ter behartiging van de economische belangen van industrie, ambacht en dienstverlening. Aanvankelijke benaming Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland: op verzoek van de Kamer op l juli 1988 tot huidige naam gewijzigd.
van Koophandel heeft zich meermalen ingespannen voor verlaging of ontheffing van dit patentrecht, dit laatste bijvoorbeeld in 1844 voor de molenschuiten, omdat het transport van landbouwproducten was vrijgesteld, maar vervoer van en naar de molens niet.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/patentrecht.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)