In 1897 de bundeling van toen al bestaande vakverenigingen tot één Zaanse organisatie. Initiatiefnemer van het PAS was Pieter Molenaarplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenaar, Pieter

Fabrikant in Westzaan, oprichter van Molenaars Kindermeel.

Voor Pieter Molenaar zich tot ondernemer ontwikkelde was hij een belangrijk voorvechter van het vroege socialisme. In 1885 was hij houtzager van beroep en behoorde hij tot de oprichters van de Houtbewerkers-vereniging. In 1884 was hij mede-oprichter van het Volksblad voor de Zaan en omstreken.
, die de Bootwerkersverenigingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEensgezindheid

Bootwerkersvereniging te Zaandam, de eerste sterke vakvereniging in de Zaanstreek, met dientengevolge een belangrijke rol in de Zaanse arbeidersbeweging (Zie: Socialisme en Vakverenigingen).

Eensgezindheid werd opgericht in 1896 uit onvrede met het peil van de lonen in de Zaandamse haven. De vereniging werd, ofschoon hier aanvankelijk enige twist over was, opengesteld voor alle havenarbeiders (lossers, stouwers en vlotters). Van het begin af werkte Eensgezindheid mee aan de vorm…
, de Zaanse afdeling van de Typografenbond en de afdeling Zaandam van de Algemeene Nederlandsche Rijkswerkliedenbond wist te verenigen, met het doel gezamenlijk betere arbeidsvoorwaarden te bereiken. In de jaren rond de eeuwwisseling zijn tal van Zaanse categorale vakbonden opgericht, zoals die van pellers, olieslagers, houtwerkers en schippers. Deze bonden sloten zich bij het PAS aan. Zie verder Vakverenigingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVakverenigingen

Organisaties van werknemers, met het doel tot gezamenlijke positieverbetering te geraken. Andere namen voor vakvereniging zijn vakbeweging, arbeidersverenigingen, werknemersverenigingen en vakcentrales. De arbeidersbeweging is van grote invloed geweest op de politieke bewustwording.
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/plaatselijk_arbeids_secretariaat.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)