prins9

Voormalige herberg, later café-restaurant, te Wormerveer, omstreeks 1980 verbouwd tot een aantal woon-appartementen. De geschiedenis van de herberg is door J. Atenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAten

Naam van een doopsgezind geslacht, aanvankelijk woonachtig in Krommeniedijk en Krommenie, later vooral te Wormerveer, maar ook te Zaandam. Boekenoogen brengt de oorsprong van de familienaam in verband met 'ate', een Zaans woord dat tot het eind der vorige eeuw in gebruik was met de betekenis 'vader'.
teruggevonden tot vóór 1643. In genoemd jaar sprak een akte van “'een huys en erff daer de Jonge Prins uythangt'. Verondersteld mag worden dat met de naam Prins Willem II (1626-1650) werd bedoeld, de enige zoon van stadhouder Frederik Hendrik. Het is echter ook denkbaar dat de aanduiding 'De Jonge Prins”' is gekozen omdat de herberg De Oude Prins in Zaandam toen al een zekere faam bezat. (De Oude Prins was aan de Dam gevestigd, naast de Hondsbossche sluis; deze herberg was bekend doordat er vele veilingen werden gehouden, terwijl hij later, in de 18e eeuw, onderdak bood aan de korenbeurs).

Al eerder, dus vóór 1643, was op de plaats van De Jonge Prins een herberg gevestigd, onder meer aangeduid als '“De Drie Starren'. In de Franse tijd luidde de naam tijdelijk 'De Vrijheid”'. Tijdens zijn tenminste 3SO-jarig bestaan heeft de herberg vele eigenaars gehad; de laatste was Hendrik Duits, die het café in 1939 overnam. De Jonge Prins had een centrale plaats in het Wormerveerse gemeenschapsleven, er werden veilingen gehouden en vrijwel alle toneel- en zanguitvoeringen vonden er plaats. Handelaren van de markt deden er vroeger hun zaken en - om een ander voorbeeld te noemen - in 1740 voerden 30 kooplieden er beraad over de wenselijkheid van een nieuwe veerschuit op Amsterdam. Bij de herberg heeft vroeger een overdekte kolfbaan gelegen. Ook voor niet-Wormerveerders was De Jonge Prins een bekend punt. Gelegen op de hoek van de Marktstraat en het Noordeinde bevond het café zich vlak bij de kermis en de vroegere bootsteiger.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/prins9.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)