quack

Commissaris van politie J de Quack, Zaandam

Commissaris van de politie te Zaandam tijdens de Opstand van 1813plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOpstand 1813

Ernstige ongeregeldheden in de Zaanstreek, voornamelijk in Zaandam, tegen de Franse Conscriptie; het oproer eindigde met het fusilleren van zes vermeende leiders. Aanleiding was de extra conscriptie die in 1813 aan het Hollandse volk werd opgelegd. Alle mannen tussen de 20 en de 40 jaar, ook de getrouwde, moesten zich laten inschrijven, een aantal jongens van welgestelde ouders diende zich bovendien aan te melden voor een erewacht. De gemoederen liepen hoog op.
. In navolging van Jacob Honig Jsz. Jr.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Jansz. Jr., Jacob

Zaandijk, 5 mei 1816 - 14 november 1870

Papierfabrikant, makelaar en directeur van een door hem opgerichte assurantiecompagnie, later ook burgemeester van Zaandijk. Grote en blijvende bekendheid verkreeg Honig door zijn geschiedkundige onderzoekingen en door vele publicaties. Zie voor zijn afstamming bij
zijn de meeste historici nogal lovend over De Quack. Hierbij moet de omstandigheid dat Honig alle gegevens uit De Quack's eigen mond heeft vernomen, in ogenschouw worden genomen. Na de opstand van 1813 moest De Quack de onderzoekers van de opstand alles vertellen wat hij wist. Hij gaf hun daarbij slechts drie namen, van personen die zij al kenden.

Ter verdediging van zichzelf gaf De Quack aan dat hij nog maar een week in Zaandam was gestationeerd. Al hetgeen hij ter verdediging van de beschuldigden aandroeg, werd van tafel geveegd. De beschuldigden Rek, Eydenberg en De Vries vroegen De Quack als hun verdediger in het proces; dit werd echter niet toegestaan. Bij de ophef tijdens de loting voor het Nederlandse leger in 1814 probeerde De Quack de gemoederen tot rust te brengen. Die rust keerde pas weer na de aftocht van maire Göbelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGöbel, Hendrik Christiaan

(1754-1823)

Hendrik Christiaan Göbel, eerste burgemeester van de pas gevormde stad Zaandam (1812-1814), daarvoor Maire van Westzaandam (1811), secretaris van de banne van Westzanen (1783-1811) en notaris Göbel maakte zich in zijn Zaanse periode allerminst geliefd, getuige ook zijn bijnaam Hein de Draayer.
. De oproerkraaiers werden door De Quack gearresteerd.

Later speelde De Quack een rol in de Maatschappij van Weldadigheid.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/quack.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)