radicaal

Weekblad, verschenen vanaf 1889 tot circa 1910-1914. De zaterdagavondkrant verscheen voor het eerst in februari 1889, als spreekbuis voor de Zaanse radicaal-liberalenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiberalisme

Politieke stroming, in de Zaanstreek tot de invoering van het algemeen kiesrecht in 1919 zeer dominant aanwezig, nadien een van de vaste waarden in de plaatselijke politiek.

Algemeen

De aanduiding liberalisme staat voor een complex van theorieën over mens, staat en economie, waarbij de grondgedachte is dat ieder individu zich zo veel als mogelijk moet kunnen ontplooien, zonder dat de staat daarbij ingrijpt. Politiek streven de liberalen naar constitutioneel-parlementaire regerin…
; uitgever was J. Heijnis Tsz.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijnis Tsz, firma J

Drukkerij, boekhandel en gedurende een periode van 125 jaar uitgeverij van boeken in Zaandijk, later bestaand als kleine grafische onderneming onder de naam Heijnis en Schipper BV.

Het bedrijf werd in 1821 als boekhandel opgericht door Jan Heijnis Teuniszoon, die zich al na anderhalf jaar lettermateriaal en een handpers aanschafte om ook als drukker actief te worden. In de jaren veertig van de 19e eeuw had hij de inrichting kennelijk al zover uitgebreid dat nog volledig…
te Zaandijk. In het blad werd onder meer gepleit voor algemeen kies- en stemrecht, evenredige vertegenwoordiging, een progressief belastingstelsel en geleidelijke bevrijding van Indië.

De eerste jaargang droeg het blad nog de ondertitel 'voor het kiesdistrict Zaandam en omstreken', bij het ingaan van de tweede jaargang werden de banden met de Radicale Bondplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRadicale Bond

In 1888 opgerichte politieke partij, de afgesplitste linker vleugel van het 19e-eeuwse liberalisme, de toenmalige Liberale Unie. De Radicale Bond ging in 1901 op in de toen gestichte Vrijzinnig-Democratische Bond, die op zijn beurt na de Tweede Wereldoorlog deel ging uitmaken van de Partij van de Arbeid (opgericht 1946).
losser, getuige de wijziging van de ondertitel in 'Onafhankelijk orgaan voor de kiesdistricten Zaandam en Beverwijk'. Vanaf de zesde jaargang luidde de ondertitel 'Het Volksblad voor de Zaan en omstreken'. Het is niet bekend wanneer het blad is opgeheven. Vermoedelijk gebeurde dat tussen 1910 en 1914.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/radicaal.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)