radicaal

Weekblad, verschenen vanaf 1889 tot circa 1910-1914. De zaterdagavondkrant verscheen voor het eerst in februari 1889, als spreekbuis voor de Zaanse radicaal-liberalen; uitgever was J. Heijnis Tsz. te Zaandijk. In het blad werd onder meer gepleit voor algemeen kies- en stemrecht, evenredige vertegenwoordiging, een progressief belastingstelsel en geleidelijke bevrijding van Indiƫ.

De eerste jaargang droeg het blad nog de ondertitel 'voor het kiesdistrict Zaandam en omstreken', bij het ingaan van de tweede jaargang werden de banden met de Radicale Bond losser, getuige de wijziging van de ondertitel in 'Onafhankelijk orgaan voor de kiesdistricten Zaandam en Beverwijk'. Vanaf de zesde jaargang luidde de ondertitel 'Het Volksblad voor de Zaan en omstreken'. Het is niet bekend wanneer het blad is opgeheven. Vermoedelijk gebeurde dat tussen 1910 en 1914.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/radicaal.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)