reef

Wat betreft De Reef te Westzaan nog het volgende:

dr. M.A. Verkade veronderstelt dat de ontginning van het hoogveengebied in de late middeleeuwen begon vanuit 'Westzaan aan den regel', met als eerste fase het graven van De Reef. Zij ziet deze ontginning dus als te zijn verlopen van West naar Oost. Dr. J.K. de Cock is in zijn proefschrift 'Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag' (1965) echter van heel andere mening. Hij concludeert dat de ontginning van Oost naar West is aangevat en van de Zaan af moet zijn begonnen. Elders in deze Encyclopedie is de opvatting van dr. Verkade gevolgd. Er bestaat echter geen zekerheid over de juistheid van óf de ene óf de andere theorie. Daarom wordt met nadruk ook de plausibele theorie van dr. de Cock onder de aandacht gebracht.

De Reef of Polder Westzaan, water en natuurgebied ten westen van en evenwijdig aan Westzaan. Het water De Reef ontstond vermoedelijk tijdens de ontginningen in de middeleeuwen, als eerste in de serie Reef, wegsloot, Gouw, Middelwatering en Nieuwe Watering. Zie echter ook de margetekst. Als natuurgebied is De Reef van bijzondere betekenis als broedterrein en verblijfplaats van vogels.

De Reef bij Westzaan, nabij de weg langs de Nauernasche VaartFoto: Jan LapèreVerdere informatie: www.synbiosys.alterra.nl

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/reef.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/14 17:54
  • door jan