rem

Wormer 28 december 1793 - Wormer 19 februari 1870

Dorpsbode en veldwachter in zijn geboorteplaats. Jan Rem kreeg bekendheid doordat hij met andere Zaankanters onder de Prins van Oranje, de latere koning Willem II, deel nam aan de slag bij Waterloo op 18 juni 1815. De Hollandse bataljons bij deze bloedige veldslag telden 4000 man. Rem heeft enkele dagen nadien, nog in Frankrijk, zijn bevindingen onder de titel Waterloo-verslag opgeschreven. In 1863 zijn deze in boekvorm in Purmerend gepubliceerd.

Paul Rem dook in de geschiedenis van zijn bet-overgrootvader, bezocht de slagvelden en stelde een documentaire samen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/rem.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)