sabel1

Zaandam, 17 oktober 1899 - Bergen NH, 24 augustus 1980

August Willem Teunzoon Sabel, verffabrikant, verzetsman, voorman van de Zaandamse Noodorganisatie. August Sabel was in de Tweede Wereldoorlog, nadat hij in maart 1944 gevangen had gezeten, een van de belangrijke krachten voor de succesvolle Zaandamse Noodorganisatie, die in de hongerwinter een grote hoeveelheid voedsel onder de bevolking distribueerde. In het kort na de oorlog verschenen '1940-1945 de Zaanstreek in droeve en blijde dagen' (Zaandam 1946) publiceerde hij over deze Noodorganisatie.

Voorts was hij:

 • Districts Commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten,
 • Inspecteur van het Nationaal Comité van Verzet,
 • in 1948 chef d'equipe van de Nederlandse zwemdelegatie op de Olympische Spelen van Londen,
 • actief binnen de Nederlands Hervormde kerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHervormden, Nederlands

  Omvangrijkste geloofsrichting in de Zaanstreek; reeds vroeg vertegenwoordigd. Het aannemen van het beroep dat Oostzaan, gecombineerd met Oostzaandam, in 1578 uitbracht op Bartel Jacobsz, tot predikant, is als het ware het begin van de hervormden in de Zaanstreek. Bartel Jacobsz, pastoor van Oostzaan en Oostzaandam zwoer in 1569 het Roomse geloof af, door op de
  als kerkvoogd van de Westzijderkerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBullekerk

  Alom gebruikte volksnaam voor de Westzijderkerk te Zaandam. De Bullekerk is een kruiskerk, met ongelijke armen, die werd gebouwd tussen 1637 en 1640 op de resten van een Spaanse schans. De naam Bullekerk herinnert, evenals een beeldje op het kerkplein, aan een dramatische gebeurtenis uit 1647. zie:
  ,
 • één van de initiatiefnemers tot de bouw van de Paaskerk te Zaandam,
 • lid van de Synode van Kerken,
 • bij zijn pensionering als directeur van verffabrieken A.W. Sabel nv benoemd tot ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

  Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

  De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
  van Zaandam,
 • officier in de Orde van Oranje Nassau,
 • in 1919 bestuurslid van de Zaandamse waterpolovereniging Neptunus,
 • in 1929 als eerste secretaris van de KNZB,
 • in 1935 als Bondssecretaris benoemd tot waterpolo-competitieleider,
 • in 1940 benoemd tot waarnemend TC-voorzitter van de KNZB,
 • in 1954 meest verdienstelijke KNZB-er en ontving hij voor het vele werk, dat hij als penningmeester heeft verzet, de 'Moeder Triebels'-beker,
 • in 1959 gehuldigd daar hij 40 jaar als directeur verbonden was aan de N.V. Sabel- Verf- en Drijfriemenfabriek te Zaandam,
 • bestuurslid van het Nederlands Verbond van werkgevers,
 • voorzitter van de Nederlandse vereniging van drijfriemenfabrikanten,
 • In 1964 voorzitter van de Nederlands Hervomde kerkbouwcommissie,
 • in 1975 secretaris van de Vereniging van coöperatieve Serviceflats,
 • vanaf 1946 bestuurslid van het NOC,
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/sabel1.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
 • (Externe bewerking)