Houthandel te Zaandijk. Tot 1970 zelfstandig, daarna gefuseerd met Houthandel P. Schipper Gzn.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchipper Gzn nv, Houthandel P.

Tot 1970 zelfstandige houthandel te Zaandam, daarna gefuseerd met Houthandel Donker te Zaandijk. Houthandel Schipper werd opgericht in januari 1887 door P. Schipper Gzn. Twee jaar tevoren had hij de paltrokmolen De Wildeboer gekocht, waarin hij in 1887 zelfstandig begon te zagen (eerder had hij samengewerkt met houthandelaar Couwenhoven). Zijn zoon W. Schipper kwam in 1891 in de zaak en werd in 1898 gelijkwaardig compagnon.
te Zaandam tot Donker & Schipper Houthandel bv, die vervolgens in 1985 fuseerde met Simonsz & Middelhoven (zie: Johannes (Jan) Simonsz & Zoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSimonsz, Jan

Zaandam, 11 februari 1916 - Zaandam, 4 oktober 1999

Johannes (Jan) Simonsz, houthandelaar, raads- en statenlid voor de VVD, voorzitter Kamer van Koophandel. Jan Simonsz werd na zijn opleiding aan de Technische Hogeschool te Delft opgeroepen door de Koninklijke Marine. Doordat hij tijdens de oorlog in Engeland verbleef duurde zijn diensttijd zeven jaar. Na de oorlog werd hij in 1950 tot directeur benoemd bij het familiebedrijf
) Bouwspecialiteiten te Wormerveer tot Donker & Middelhoven bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonker, Dirk

(Wormer 1794-ná 1860)

Notaris en burgemeester van Zaandijk in het midden van de 19e eeuw. Dirk Donker begon zijn loopbaan als deurwaarder te Westzaan; na de benodigde papieren te hebben gehaald werd hij notaris in die gemeente. Later verhuisde hij naar Zaandijk, waar hij zich eveneens als notaris vestigde en waar hij later tot burgemeester werd benoemd. In 1849 moest hij dit ambt op grond van de nieuwe Gemeentewet (volgens welke het ambt van burgemeester niet gecombineerd mocht w…
.

Houthandel Donker werd in augustus 1854 opgericht door P. Donker. Te Westzaan had hij eerder samengewerkt met J. Dekker jr. de latere oprichter van Dekker's Houthandel nvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker Jz, Stoomhoutzagerij J

Voormalig houtbedrijf te Zaandam, familie-onderneming. In 1845 kocht Jan Dekker Gerbrandszoon (1803-1867), gehuwd met Aagje de Jager, graan- en oliehandelaar, olieslager en peller ter fa. Cornelis Dekker & Zoon, voor zijn zoon Jan de oude wagenschotzager
te Zaandam. Donker kocht in 1856 de papiermolen Het Herderskindplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerderskind, lier

Papiermolen en later houtzaagmolen te Zaandijk, achtkante bovenkruier. De windbrief van de geheel met hout bedekte molen werd gegeven injanuari 1694. In 1856 werd hij ingericht als houtzaagmolen. Hij heeft gestaan ten oosten van de Watering, ten westen van watermolen Het
in het Guisveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGuisveld

Tegenwoordige, pas tussen 1960 en 1970 ontstane naam, voor een deel van het Westzijderveld, gelegen tussen de spoorlijn, Rooswijk te Zaandijk, de Middel te Westzaan en de Nauernasche Vaart. Het kerngebied heeft een oppervlakte van ongeveer 153 hectare en is ten dele eigendom van Staatsbosbeheer. Dit eigendom kwam tot stand na onder meer acties van de Werkgroep Behoud Guisveld en de Vogelwacht Zaanstreek, die een verkoopactie voerden over zeer kleine kavels. De aldus aan particulieren '…
en bouwde deze om tot houtzaagmolen. In 1865 ging hij een compagnonschap aan met J. J. Avis en werd de firmanaam Donker & Avis. Dit duurde tot 1875. Dat jaar trad Avis uit en werd de naam van het bedrijf weer Houthandel P. Donker. Door de aanleg van de spoorlijn Zaandam-Uitgeest kwam de houtwerf geïsoleerd te liggen. In 1877 werd daarom een terreintje gekocht aan het Hazepad te Zaandijk, ten oosten van de spoorlijn, waarop de houtloods Zweden verrees.

Dit was de aanzet voor de latere situering van deze houthandel te Zaandijk. In 1887, 1895 en 1900 werden nieuwe loodsen gebouwd. Zoon Dirk kwam in 1880 in de zaak en werd op 1 januari 1896 in de directie opgenomen. De naam van het bedrijf werd P. Donker & Zn. In 1914 overleed D. Donker en werd het bedrijf door twee medewerkers, P. Bakker en P. Schuddeboom, voortgezet. De naam veranderde in Houthandel v/h P. Donker & Zn nv. In 1928, na het verbranden van Het Herderskind, werden het onroerend goed en de zagerij Voorwaarts gekocht van houthandel Corn. Vis & Zn. De klanten van dit bedrijf werden overgenomen door Houthandel P. Schipper; het personeel door een Alkmaars bedrijf.

Tot 1930 floreerde het bedrijf, daarna was er sprake van enkele verliesjaren. De oorlog wist het bedrijf te overleven, zelfs werden redelijke winsten geboekt. In 1965 werd een filiaal te Oosterhout gesticht. Vijf jaar later volgde de fusie met Houthandel P. Schipper Gzn. tot Donker en Schipper, in deze fusie was tevens de grossier-zagerij Onega te Zaandam opgenomen; het bedrijf werd verplaatst naar de Achtersluispolder te Zaandam.

Vijf jaar na de fusie in januari 1970 werd Donker & Schipper een werkmaatschappij van DPW Holding nv, gevormd na een fusie met Te Paske te Aalten en Wigboldus te Groningen. De drie werkmaatschappijen zetten hun activiteiten onder hun eigen naam voort. Donker & Schipper, ontstaan als nv, werd omgezet in een bv. De producten waarin werd gehandeld waren: naaldhout (vuren en grenen), hardhout (Meranti en Merbau) en plaatmateriaal (triplex, board, spaanplaten, plastics, brandwerende materialen, isolatie, gipsproducten en deuren). Voor 80 % werd zelf geïmporteerd. In 1978 werd de afdeling voor de fabricage van houten spanten ten behoeve van woningen en schuren, dakpanelen en houtskeletbouw zelfstandig en ging verder als de werkmaatschappij D & S Houtconstructie bv.

De eerste grote tegenslag voor DPW kwam toen na een winst van f 1,1 miljoen in 1979, 1980 een verlies van f 3,9 miljoen opleverde. Begin 1981 stootte DPW Holding de Bouwmaterialen en Houthandel Wigboldus te Roden af. Het bedrijf werd overgenomen door nv Houthandel v/h W. Kunst te Groningen en ging in 1982 failliet.

Door het inzakken van de economie werd in 1982 en 1983 bij Donker & Schipper sterk gereorganiseerd. Omzet en personeelsbestand liepen terug: in 1980: 63 medewerkers; in 1984: 38 medewerkers, het filiaal te Oosterhout werd verkocht. In 1984 ging DPW Holding met een kleine winst over naar Beleggings- en Beheermaatschappij De Kroft te Rotterdam. De Zaanse groep werd gecontinueerd. De Kroft maakt deel uit van Midland Beheer bv te Rotterdam, waarvan de directie voordien al betrokken was bij de De Wed Stadlander & Middelhoven bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStadlander en Middelhoven bv, De Wed

Voormalige houthandel te Zaandam, opgericht in 1804 door Antje van Eys, weduwe van H. Stadlander en haar schoonzoon J.B. Middelhoven. Zij begonnen het bedrijf op een terrein aan de Oostzijde te Zaandam, later bekend als het Land van Middelhoven, als voortzetting van de activiteiten van de overleden koopman H. Stadlander. Ook diens
, dat in 1981 was gefuseerd tot Simonsz & Middelhoven S & M. zie: Johannes (Jan) Simonsz en Zoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSimonsz, Jan

Zaandam, 11 februari 1916 - Zaandam, 4 oktober 1999

Johannes (Jan) Simonsz, houthandelaar, raads- en statenlid voor de VVD, voorzitter Kamer van Koophandel. Jan Simonsz werd na zijn opleiding aan de Technische Hogeschool te Delft opgeroepen door de Koninklijke Marine. Doordat hij tijdens de oorlog in Engeland verbleef duurde zijn diensttijd zeven jaar. Na de oorlog werd hij in 1950 tot directeur benoemd bij het familiebedrijf
). In 1985 besloten de directies van Donker & Schipper en S & M tot samengaan, waarna Donker & Middelhoven bv ontstond.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/donker2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)