westzijderveld

Historische naam voor het onbebouwde deel van de polder Westzaan, tussen de bebouwing van, in het westen Westzaan en in het oosten Zaandam, Koog, Zaandijk en Wormerveer. Door de aanleg van de woonwijken Houtveld, Houtwerf, Westerwatering, Westerkoog en Rooswijk, en het bedrijvengebied Westerspoor is het Westzijderveld aanmerkelijk kleiner dan in het verleden.

Door de aanleg van de A8 werd het veld in tweeën gesneden; het deel ten noorden van de snelweg wordt thans aangeduid met de naam Guisveld De naam Westzijderveld ontstond waarschijnlijk in de 17e eeuw. Gelijktijdig ontstond ten oosten van de Zaan de naam Oostzijderveld. Ofschoon het geen officiële namen waren, raakten zij zo ingeburgerd dat zij ook in documenten van de overheid werden gebruikt.

Het Westzijderveld was een molengebied bij uitstek. Vooral de houtzaagmolens, en later de stoomzagerijen, vestigden zich in het Zaandamse deel ervan. Zie ook: in de Zaanstreek 5.1.1. en Landschap 3.1.

Op voorstel van B. en W. besloot de gemeenteraad in 1933 tot een gemeenschappelijke regeling door Zaandam, Wormerveer, Koog aan de Zaan en Zaandijk en tot een overeenkomst met de polder Westzaan voor de bouw van een schutsluis in de Westzanerdijk te Zaandam, ten westen van de spoorlijn Amsterdam—Zaandam.
De bestaande verouderde Jaaphaversluis zal worden gesloopt. Door de bouw van de nieuwe sluis zal de industrie, die in het Westzijderveld haar fabrieken en opslagplaatsen heeft, belangrijk worden gebaat. Schutgelden zullen worden verhoogd, doch de belanghebbenden zullen dit offer er voor over hebben; de vele houtwerven en zagerijen krijgen een prima verbinding met de haven en het Noordzeekanaal, bovendien zal het schutten vlugger verlopen.

Een in de nabijheid van het terrein van gemeentereiniging Zaandijk gelegen sloot, een zijsloot van de Simon Gammersloot, wordt in 1939 met vuilnis gedempt. Huis- en straatvuil werd daarvoor gestort achter de Parklaan, als gevolg van de in die omgeving sterk toegenomen bebouwing is de mogelijkheid daarmee voort te gaan vervallen. Het vuil zal naar de andere kant van de spoorlijn worden gebracht, iets waarover de bewoners in de buurt van de Parklaan zich kunnen verheugen.

De KNVB sprak haar ongerustheid in een rapport uit over de sombere situatie in 1960 voor de voetbalclubs, die met een groot terreintekort kampten en op slechte velden speelden. Zaandam werd tot noodgebied nr 1 verklaard. Velden van de sportparken Westzijderveld en Oostzijderveld verkeerden volgens dit rapport in slechte staat. Zo moet ZCFC zaterdag op een veld spelen dat zondags door KFC wordt gebruikt. Sportpark Westzijderveld baart enorme zorgen. Zonder verbetering zal de afdeling maatregelen moeten treffen willen de clubs niet te ver achterop raken bij het competitieschema. De clubs van het Gemeentelijk Sportpark hebben in november 1960 een onderhoud gehad met wethouder Hille, die voorzieningen toezegde. Zo zal onder meer de drainage worden verbeterd.

In 1979 werd van het Westzijderveld een polder gemaakt om het botulisme te bestrijden. Een jaar eerder liepen de landerijen in dit gebied grotendeels onder water. Een deel van het Westzijderveld is inmiddels weer drooggelegd maar nog steeds bestaat daar het gevaar van botulisme, een waterverontreiniging die gevaarlijk is voor mens en dier.

  • westzijderveld.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/04/23 22:25
  • door zaanlander