sluispad

Officiële naam voor paden te Wormerveer en Zaandam. alsmede in de volksmond de aanduiding van vele paden, die evenals in Koog, Wormerveer en Zaandam langs een sluisslootplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSluissloot

Sloot die van en naar een sluis loopt. ln de Zaanstreek waren tientallen sluizen en dus ook vele sluissloten. In een aantal gevallen werd de sloot naar de sluis toe gegraven; in andere gevallen werd een sluis aangelegd bij het einde van een al bestaande sloot. Binnen de latere woonbebouwing zijn de sluissloten dikwijls de enige bewaard gebleven sloten.
liepen. De huidige Sluisstraat te Koog heette in het verleden Sluispad. Van het pad is geen reglementplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een zogenoemde padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend.…
bekend, maar het pad was vermoedelijk oud.

Noordelijk van de Sluisstraat loopt de Koger Sluisstraat.

Het Sluispad te Zaandam, bij de Hanenpadsluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHanenpadsluis

De Hanenpadsluis, provinciaal monument en voormalige zeesluis, gebouwd in 1714, gelegen in de Oostzanerzeedijk te Zaandam, verbindt de polder Oostzaan met zijkanaal G, de Voorzaan. Het complex bestaat uit een sluis, een vaste brug, een loopbrug en een wachthuisje. Het sluiscomplex betreft een schutsluis met enkelkerende functie tussen de polder Oostzaan en het IJ. De sluis bevindt zich in de van oorsprong middeleeuwse zeewering, die het land ten noorden van het IJ beschermde. Vroe…
, kan exact op 1720 gedateerd worden. In oktober van dat jaar liet Louris Willemsz Sem, eigenaar van het perceel grond, een reglement ervoor opstellen.

Het Sluispad te Wormerveer, dat tussen de Zaan en de Nauernase Vaart loopt (evenwijdig aan de tegenwoordige Provincialewegplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigProvincialeweg (N203)

Belangrijke doorgangsweg door de Zaanstreek, die van Limmen tot het Noordzeekanaal, over het grondgebied van Krommenie, Wormerveer, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam tot aan de Hempont loopt.

De weg, die tussen 1932 en 1934 geopend werd, zorgde mede voor het verdwijnen van het dorpse isolement. De weg werd, zoals de naam aangeeft, aangelegd op initiatief van de provincie Noord-Holland. Het toenemende wegverkeer had niet genoeg aan de bestaande verbindingen. Door de g…
), heette aanvankelijk het Boksenpad. Het was al in 1742 aanwezig evenals een ander Sluispad te Wormerveer, de tegenwoordige Marktstraat.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/sluispad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)