stam

Wormerveer 3 april 1855 - Amsterdam 15 november 1925

Aannemer-architect en fabrikant te Wormerveer. Dirk Maartenszoon Stam kwam uit een geslacht dat vijf generaties in brede zin in het bouwvak werkzaam was. Zijn overgrootvader Maarten Stamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStam, Maarten

Wormer 1766 - Wormerveer 18 februari 1855

Maarten Dirksz Stam, Molen- en huistimmerman, zoon van Dirk Stam en Dieuwertje Dirks Prins, echtgenoot van Marretje Klijn en Aaltje Bartels Knevel. Overgrootvader van Dirk Stam en Dieuwertje Zeulevoet
(1766-1855) en zijn grootvader Dirk Stam (1800-1835) waren molen- en huistimmerlieden, terwijl zijn vader Maarten Stam (1826-1903) een belangrijk aannemer was. Zijn zoon Martinus Stam (1886-1957) was aannemer-architect te Wormerveer. Dirk Stam bekleedde vele functies in het maatschappelijke leven ten tijde van de grote industriële ontwikkeling in Wormerveer. Hij was lange tijd wethouder van Wormerveer en voorzitter van de doopsgezindeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
kerkeraad.

Als aannemer bouwde hij vele woningen en fabrieken in dit dorp als Hof Saenden, panden aan de Dubbele Buurtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDubbele Buurt

Bijzondere bebouwingswijze van de dijk langs de Zaan, voor komend te Koog en Wormerveer. Dubbele buurten worden gekarakteriseerd door een grote hoeveelheid huizen dicht bij elkaar. De twee Zaanse dubbele buurten hebben hun oorspronkelijke aanzicht verloren, maar de naam Dubbele Buurt bleef gehandhaafd. Ze ontstonden doordat men bij dreigende dijkdoorbraak langs de oorspronkelijke dijk een tweede waterkering aanlegde. Zo ontstonden twee dijken naast elkaar die beide bebouwd werden.
, de Wandelwegplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWandelweg

Doorgaande verkeersweg te Wormerveer, die fungeert als het “Wormerveerse deel' van de Provincialeweg. De Wandelweg werd in 1887 aangelegd als een statige straat met bomen aan weerszijden. ln 1912 werd de weg van de Warmoesstraat doorgetrokken naar Plein '13 (de naam daarvan herinnert aan de openstelling in 1913). In 1931-1932 werd de weg opgenomen in het traject van de Provincialeweg; daardoor verdwenen de bomen en werd de straat verbreed. Uitgangspunt destijds was dat de winkelstand …
en de Javastraat. In Koog bouwde hij de Johanna Elisabethstichtingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJohanna Elisabethstichting

Voormalig tehuis te Koog voor ouderloze kinderen en bejaarden. De Johanna Elisabethstichting ontstond na de dood van Hendrik Sweepe (Zaandijk 1818-Koog 1892), die zijn boedel en een groot geldbedrag naliet aan de Doopsgezinde Gemeente Koog-Zaandijk en voorts kreeg de gemeente Koog aan de Zaan een legaat waarvan het
en in Amsterdam het Aquariumgebouw in Artis. In Zaandam bouwde hij de panden Phenix in 1897 en Czaar Peter in 1898. Voor de oliefabriek Het Hart en de Zwaan van Adriaan Honig verbouwde hij in 1898 pakhuis Bombay.

Als fabrikant bezat hij enige tijd een kistenfabriek en later de fabriek van betonwaren Noord-Holland, waarin onder andere de Norma-vloerbalken werden vervaardigd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/stam.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)