Sneek, 24 januari 1880 - Purmerend, 19 oktober 1952

Egbertus Antoniezoon Veen, onderdirecteur van nv Koninklijke Verkade's Fabrieken, bestuurder van vele Zaanse organisaties en publicist. Egbert Veen trad, na een opleiding aan de openbare handelsschool en enkele betrekkingen, in dienst als correspondent bij nv Bakkerij de Ruijter van de firma Verkade & Comp. in 1905. Hier werkte hij zich op tot procuratiehouder en tenslotte onderdirecteur in 1936.

Hij vervulde tientallen bestuursfuncties, zoals secretaris, voorzitter en hoofdbestuurslid van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, voorzitter van 'De Zaansche Molen', voorzitter van de Nutsspaarbank in Zaandam, diaken en voorzitter van de kerkenraad van de doopsgezinde gemeente in West-Zaandam.

Hij was voorts betrokken bij de uitgave van het grote fotoboek 'De Zaansche Handel en Industrie' in 1911, waarvoor hij de tekst schreef. Zijn publicaties gingen vooral over politiek en economisch terrein. Hij schreef daarnaast ook een boekje over de Watersnood van 1916.

Bij zijn afscheid van Verkade werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/veen1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)