veepest

Runderziekte, die tenminste sinds de 16e eeuw de veehouderij grote schade berokkende, met vooral in de 18e eeuw desastreuze gevolgen voor het Boerenbedrijfplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoerenbedrijf

Primaire bron van bestaan, in de Zaanstreek van oudsher beoefend. De belangrijkste landbouwtak in de Zaanstreek was en is de veehouderij; daarnaast worden op bescheidener schaal Akkerbouw en Tuinbouw bedreven. Een bijzondere, met name in Oostzaan zeer belangrijke, agrarische sector was de pluimveehouderij. Het in de onmiddellijke omgeving gelegen agrarische gebied van de Wijde Wormer is hier buiten beschouwing gelaten.
.

Er hebben zich toen drie epidemieën voorgedaan, achtereenvolgens van 1714 tot 1720, van 1744 tot 1754 en van 1769 tot 1784. De zich snel verbreidende ziekte bereikte onze streken steeds vanuit Oost-Europa en de Balkan en leidde tot aanzienlijke productie en kapitaalverliezen. Volgens prof. dr. Adrianus Maria (Ad) van der Woudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoude, Ad van der

Utrecht, 11 juli 1932 - Ede, 14 juni 2008

Prof. dr. Adrianus Maria (Ad) van der Woude, Auteur van het proefschrift Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de 19e eeuw
stierven bijvoorbeeld van 1769 tot 1784 boven het IJ tenminste 114.000 stuks vee.

In 1769-1770 stierven binnen twaalf maanden in geheel Holland bijna 160.000 runderen, 55 procent van de gehele veestapel. Hoewel van eerdere epidemieën geen cijfers zijn overgeleverd, moet worden aangenomen dat de gevolgen toen even rampzalig waren. In de geschiedschrijving van de Zaanstreek wordt de veepest meermalen als oorzaak van de algehele verarming genoemd. Klaas Woudtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoudt, Klaas

Koog aan de Zaan, 13 mei 1923 - 19 december 2012

Uitgever, publicist, bestuurder van een groot aantal verenigingen en stichtingen. Klaas Woudt was in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de oprichting, de redactie en de vervaardiging van het tijdschrift
merkte hierover op: 'Het was niet alleen de boerenstand die door de veepest tot langdurige armoede gedoemd was. Verondersteld wordt dat de achteruitgang van de Rijper walvisvaart en de Zaandamse houtzagerij er mede door veroorzaakt is. De ene malaise werkt vaak de andere in de hand'.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/veepest.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)