Koog aan de Zaan, 13 mei 1923 - 19 december 2012

Uitgever, publicist, bestuurder van een groot aantal verenigingen en stichtingen. Klaas Woudt was in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de oprichting, de redactie en de vervaardiging van het tijdschrift Zaans Groenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaans Groen (tijdschrift)

Naam van een 'literair cultureel tijdschrift' waarvan aan het eind van de Tweede Wereldoorlog (1944 en 1945 ) vier afleveringen verschenen. Het stond onder redactie van Fred van Enske (pseudoniem van Anton Oosterhuis), Siem Sjollema, Klaas Woudt en Mart Woudt en bevatte gedichten, proza en enkele essays.
. Kort daarna publiceerde hij enkele toneelstukken en een bekroonde verhandeling over boekverzorging (Thiemefonds 1950). Hij richtte met Johan Schwencke en Adriaan Morriën het bibliofiele uitgeverijtje Getijden Pers op. Hij dreef de kleine boekdrukkerij Heijnisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijnis Tsz, firma J

Drukkerij, boekhandel en gedurende een periode van 125 jaar uitgeverij van boeken in Zaandijk, nu nog bestaand als kleine grafische onderneming onder de naam Heijnis en Schipper BV.

Het bedrijf werd in 1821 als boekhandel opgericht door Jan Heijnis Teuniszoon, die zich al na anderhalf jaar lettermateriaal en een handpers aanschafte om ook als drukker actief te worden. In de jaren veertig van de 19e eeuw had hij de inrichting kennelijk al zover uitgebreid dat nog volledi…
, waaraan een toneelfonds en later een literaire Uitgeverijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUitgeverij

De uitgeverij van boeken is in de Zaanstreek nooit van groot belang geweest. Wel is in de loop der tijd door Zaanse drukkerijen een aantal regionale uitgaven in de handel gebracht. Vooral actief waren de firma's:

* J. Heijnis Tsz. te Zaandijk, * P. Out nv en
verbonden waren. Woudt maakte deel uit van de redactieraad van het literaire tijdschrift van de Vijftigers, Podium, stichtte een in vrije tijd gedreven uitgeverij voor het werk van debutanten, Klaas Woudt uitgever bv, en was betrokken bij de oprichting van Stichting Uitgeverij Noord-Holland.

Klaas Woudt maakte deel uit van enkele tientallen stichtings- en verenigingsbesturen, waaronder instellingen voor de regionale en provinciale gezondheidszorg, kruiswerk en kraamzorg. Hij hield honderden lezingen over de streektaal om Zaankanters wat meer streekbewust te maken en verzorgde samen met zijn zoon Jan Pieter Woudtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoudt, Jan Pieter

Zaandijk, 24 februari 1960 - Zaandam, 17 juli 2016

Journalist Jan Pieter Woudt kwam in 1981 als leerling bij De Typhoon in dienst en werkte voornamelijk in de Zaanstreek en geregeld voor het dagblad. Hij was dienstweigeraar en vervulde zijn vervangende dienstplicht door van 1983 tot midden 1991 mee te werken aan de Zaanse Encyclopedie. De laatste drie jaren voerde hij er samen met zijn vader
de eindredactie van de Encyclopedie van de Zaanstreek die als onmisbare basis voortleeft in deze Zaanwiki.

Van zijn publicaties, enkele tientallen boeken, zijn voor de Zaanstreek van belang de bewerkte en aangevulde herdruk van Gerrit Jacob Boekenoogenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoekenoogen, Gerrit Jacob

Wormerveer 18 april 1868 - Leiden 26 augustus 1930

Taalkundige, vooral bekend geworden door zijn academische proefschrift 'De Zaanse Volkstaal', waarop hij in 1896 in Leiden cum laude promoveerde. De hoofdinhoud van dit in 1897 uitgegeven lijvige werk wordt gevormd door het Idioticon, waarvan is getuigd dat het buiten kijf het meest volledige en best bewerkte woordenboek van enige Nederlandse streektaal is.
De Zaanse Volkstaal uit 1971, Deer hoor ik je gedachten over de Zaanse streektaal uit 1984 en enkele kleinere studies over hetzelfde onderwerp en een viertal bedrijfs-gedenkboeken, te weten:

 • Bleesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlees Kantoorinrichters bv

  Kantoorinrichtingsbedrijf te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in juni 1883 door de 32-jarige kantoorbediende Klaas Blees Gzn.(1851-1915), die in een gehuurd huis aan de Westzijde een boek- en kantoorboekhandel begon. Het eerste jaar dreef zijn vrouw de winkel, maar toen het bedrijfje levensvatbaar bleek nam Blees in 1884 ontslag als procuratiehouder om zich geheel aan zijn eigen zaak te wijden.
  aan de Westzijde
  , samen met voormalig gemeentearchivaris van Zaandam, Jaap Zonjeeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZonjee, Jaap

  Uitgeest, 17 februari 1927 - Haarlem, 2 mei 2010

  Jacobus Johannes (Jaap) Zonjee, veelal J.J. Zonjee, heemkundig ambtenaar van Zaandam, conservator van de Zaanlandsche Oudheidkamer, eerste gemeente-archivaris van Zaanstad.

  Jaap Zonjee werkte na een opleiding tot middelbaar archief-ambtenaar van 1946 tot 1968 bij het rijksarchief in Haarlem. In laatstgenoemd jaar werd hij heemkundig ambtenaar van Zaandam en conservator van de Zaanlandsche Oudheidkamer. Laatstgenoemde functie vervu…
  , Zaandam 1983;
 • Honderd jaar machinebouw aan de Zaan over Machinefabriek P.M. Duyvisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuyvis, bv Machinefabriek P M

  Machinefabriek te Koog. Het bedrijf werd opgericht als P. M. Duyvis & Co in november 1885 door ir. Pieter Mattheus Duyvis te Koog en Dirk Willem Stork (mede directeur van Stork & Co te Hengelo) als stille vennoot. Pieter was de zoon van Teewis Duyvis, eigenaar van zes oliemolens en een pelmolen. Zijn vader was tevens de oprichter van de firma T. Duyvis Jz Stoomoliefabriek, die uiteindelijk zou uitgroeien tot de bekende nootjesfabriek.
  te Koog, 1984;
 • Honderd jaar Verkadeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerkade Fabrieken nv, Koninklijke

  Vooraanstaand bedrijf in de levensmiddelenindustrie in Zaandam. Zie ook: Verkade, ondernemersgeslacht.

  Verkade werd opgericht op 2 mei 1886 als Stoom Brood- en Beschuitfabriek 'De Ruyter', der firma Verkade & Comp Zaandam door E.G. Verkade, die toen reeds 51 jaar was. Hij zette het bedrijf op om zijn zonen een toekomstmogelijkheid te bieden. Eerder had hij een patent-oliefabriek aan de Oostzijde, die in 1875 door brand verloren ging. Daarna hield hij zich tie…
  , Zaandam 1987 en
 • Van Canefas tot Coral, de geschiedenis van een Krommenieër familie-ondememing over Tufton bv en het geslacht Kaars Sijpesteijnplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKaars Sijpesteijn

  Ondernemersgeslacht in de 18e, 19e en 20e eeuw.

  De belangen van de familie Sijpesteijn in de zeildoekfabricage werden geërfd van de familie Kaars. Jan Sijbrantsz. Kaars (1735-1812), zeildoekreder uit Krommenie, was gehuwd met Etje Pieters Kuyper (1736-1781), eveneens stammend uit een rolredersfamilie. Hun dochter Bregje Kaars (1775-1803) trouwde Hendrik Sijpesteijn (1773-1835), zoon van Willem Sijpesteijn (1739-1818) en de zeer vermogende Trijntje Streek. Deze Willem was afko…
  , Krommenie 1987.

Voorts begeleidde hij auteurs, waarvan enkele afkomstig uit de Zaanstreek, bij boekopdrachten en bewerkte hij de manuscripten van een aantal boeken over de Zaanstreek. In 1984 kreeg hij de Cultuurprijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCultuurprijs

Zie: Culturele prijzen gemeente Zaanstad prijzen.
van de gemeente Zaanstad.

Lees ook:

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/woudt_klaas.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
 • (Externe bewerking)