Koog aan de Zaan, 13 mei 1923 - 19 december 2012

Uitgever, publicist, bestuurder van een groot aantal verenigingen en stichtingen. Klaas Woudt was in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de oprichting, de redactie en de vervaardiging van het tijdschrift Zaans Groen. Kort daarna publiceerde hij enkele toneelstukken en een bekroonde verhandeling over boekverzorging (Thiemefonds 1950). Hij richtte met Johan Schwencke en Adriaan Morriën het bibliofiele uitgeverijtje Getijden Pers op. Hij dreef de kleine boekdrukkerij Heijnis, waaraan een toneelfonds en later een literaire Uitgeverij verbonden waren. Woudt maakte deel uit van de redactieraad van het literaire tijdschrift van de Vijftigers, Podium, stichtte een in vrije tijd gedreven uitgeverij voor het werk van debutanten, Klaas Woudt uitgever bv, en was betrokken bij de oprichting van Stichting Uitgeverij Noord-Holland.

Klaas Woudt maakte deel uit van enkele tientallen stichtings- en verenigingsbesturen, waaronder instellingen voor de regionale en provinciale gezondheidszorg, kruiswerk en kraamzorg. Hij hield honderden lezingen over de streektaal om Zaankanters wat meer streekbewust te maken en verzorgde samen met zijn zoon Jan Pieter Woudt de eindredactie van de Encyclopedie van de Zaanstreek die als onmisbare basis voortleeft in deze Zaanwiki.

Van zijn publicaties, enkele tientallen boeken, zijn voor de Zaanstreek van belang de bewerkte en aangevulde herdruk van Gerrit Jacob Boekenoogen De Zaanse Volkstaal uit 1971, Deer hoor ik je gedachten over de Zaanse streektaal uit 1984 en enkele kleinere studies over hetzelfde onderwerp en een viertal bedrijfs-gedenkboeken, te weten:

  • Blees aan de Westzijde, samen met voormalig gemeentearchivaris van Zaandam, Jaap Zonjee, Zaandam 1983;
  • Honderd jaar machinebouw aan de Zaan over Machinefabriek P.M. Duyvis te Koog, 1984;
  • Honderd jaar Verkade, Zaandam 1987 en
  • Van Canefas tot Coral, de geschiedenis van een Krommenieër familie-ondememing over Tufton bv en het geslacht Kaars Sijpesteijn, Krommenie 1987.

Voorts begeleidde hij auteurs, waarvan enkele afkomstig uit de Zaanstreek, bij boekopdrachten en bewerkte hij de manuscripten van een aantal boeken over de Zaanstreek. In 1984 kreeg hij de Cultuurprijs van de gemeente Zaanstad.

Lees ook:

  • woudt_klaas.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/11 01:38
  • door 144.76.60.98