verdonk1

Deventer, 3 juli 1803 - Zaandam, 12 mei 1863

Molenmakerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenmakerij

Ambachtelijke bedrijfstak, waarin men zich bezig houdt met de bouw en inrichting van windmolens alsmede met de reparatie daarvan.

Over de Zaanse molenmakerij in het verleden is weinig bekend. Er is ook nauwelijks over gepubliceerd. Toch ligt de conclusie voor de hand dat er ettelijke bedrijven en een groot aantal vaklieden bij betrokken moeten zijn geweest. De grote concentratie van industriemolens in de Zaanstreek is immers vrijwel binnen honderd jaar in de 17e eeuw tot stand gek…
in Zaandam, bekend geworden door zijn in 1840 geoctrooieerde uitvinding ter vergroting van de capaciteit van vijzelwatermolens.

Verdonk werkte samen met molenmaker Cornelis Koeter uit Koog aan de Zaan. Zij ontwikkelden een door de molen aangedreven horizontaal drijfrad, dat van schoepen was voorzien en het stilstaande polderwater naar de vijzel stuwde. Verdonk was ook op ander terrein actief. Al jaren voor het Noordzeekanaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordzeekanaal

Kanaal dat Amsterdam sinds 1876 met de Noordzee verbindt. Daartoe werd de duinenkust doorgraven bij Velsen en het vervolgens ontstane IJmuiden. Een sluizencomplex en twee zich ruim 1500 meter in zee uitstrekkende pieren werden tevens aangelegd. Het kanaal, grotendeels met de hand gegraven waar 'Holland op z'n smalst' is, vormt een ruim 26,5 km lange verbinding tussen Noordzee en IJsselmeer en is van grote betekenis, niet alleen voor Amsterdam als havenstad, maar ook voor de Zaans…
werd gegraven, diende hij daartoe plannen in. Hij was voorts een van de mensen, die waarschuwden voor de dreigende torenvalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTorenval

De Grote Kerk van Westzaan rond 1800 In augustus 1822 meldde de burgemeester dat de toren noodzakelijk hersteld diende te worden, waarop in september een inspectie volgde. Men constateerde echter geen excessen en door het aanbrengen van ijzeren beugels rond losse stenen en losse lijsten dacht men het euvel verholpen te hebben. In de jaren 1826 en 1827 kwamen echter meerdere losse stenen naar beneden. Pas in 1836 was een afwijking tussen toren en kerkmuur te constateren en bleek na onder…
in Westzaan. Een door hem uitgewerkt advies tot redding van deze kerktoren werd echter in de wind geslagen.

Lees meer over molenbouwer Hendrik Verdonk op de site van Adri Verdonk te Rhenen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/verdonk1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)