vinkenpad

Straat en voormalig pad in Zaandam-West, liggend evenwijdig aan en ten noorden van de Gedempte Grachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGedempte Gracht

De Gedempte Gracht anno 1966 Hoofdwinkelstraat in Zaandam-west, liggend evenwijdig aan en ten noorden van de Rozengracht en ten zuiden van de Vinkestraat, lopend van de Westzijde tot het Rustenburg.

De naam Gedempte Gracht ontstond in 1858 toen de sloot tussen het Zilverpad (zuidkant) en het
Gracht en ten zuiden van de Zeemansstraat en lopend van de Westzijde tot het Rustenburg.

Het pad behoorde toe aan leden van de familie Gijsen, die het land verkavelden en als erven verkochten. Tussen 1635 en 1650 maakte het pad een snelle bewonersontwikkeling door.

De naam Vinkepad werd gebruikt voor het eerste gedeelte van de Vinkenstraat, lopende vanaf de Westzijde tot aan de in 1642 gebouwde en in 1699 herbouwde, Lutherse kerk. In dezelfde periode werd nog een andere naam voor het pad gebruikt, 't Groenlantsche pad. Deze naam werd veelal gebruikt voor het achterste gedeelte van het pad, waar een aantal walvisvaarders woonden. Ook is er korte tijd sprake geweest van de naam Luytsche kerkpad.

De naam Vinkepad is afkomstig van een van de eerste bewoners van het pad: Jan Pietersz. Vinck, zeilmaker van beroep, die in 1637 een huis kocht op het pad.

Het enige bekende padreglementplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een zogenoemde padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend.…
stamt uit 1762, maar in 1656 werd al gesproken over de ordre van 't pad.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vinkenpad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/16 19:15
  • door jan