vinkenpad

Straat en voormalig pad in Zaandam-West, liggend evenwijdig aan en ten noorden van de Gedempte Gracht Gracht en ten zuiden van de Zeemansstraat en lopend van de Westzijde tot het Rustenburg.

Het pad behoorde toe aan leden van de familie Gijsen, die het land verkavelden en als erven verkochten. Tussen 1635 en 1650 maakte het pad een snelle bewonersontwikkeling door.

De naam Vinkepad werd gebruikt voor het eerste gedeelte van de Vinkenstraat, lopende vanaf de Westzijde tot aan de in 1642 gebouwde en in 1699 herbouwde, Lutherse kerk. In dezelfde periode werd nog een andere naam voor het pad gebruikt, 't Groenlantsche pad. Deze naam werd veelal gebruikt voor het achterste gedeelte van het pad, waar een aantal walvisvaarders woonden. Ook is er korte tijd sprake geweest van de naam Luytsche kerkpad.

De naam Vinkepad is afkomstig van een van de eerste bewoners van het pad: Jan Pietersz. Vinck, zeilmaker van beroep, die in 1637 een huis kocht op het pad.

Het enige bekende padreglement stamt uit 1762, maar in 1656 werd al gesproken over de ordre van 't pad.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vinkenpad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/16 19:15
  • door jan