Fabriek van en handel in enveloppen in Krommenieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKrommenie

Voormalige zelfstandige gemeente in het noorden van de Zaanstreek, per 1 januari 1974 opgegaan in Zaanstad. Na Zaandam in omvang de tweede gemeente van de streek. De samenvoeging tot Zaanstad leidde in Krommenie tot veel protesten. Krommenie wenste deze niet en bepleitte samen met Assendelft een gemeente Krommenie-Assendelft. De rijksoverheid besliste evenwel anders. Krommenie zelf is feitelijk ook een samenvoeging van een aantal woonkernen. Naast Krommenie behoren ook het tot 1816 ze…
en Groningen.

Het bedrijf werd opgericht in Zaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaandam

Voormalige zelfstandige gemeente, die zowel wat betreft inwonertal als economische betekenis de belangrijkste bewoningskern van de Zaanstreek vormde. Zaandam ontstond in de Franse tijd door de samenvoeging van Oostzaandam en Westzaandam, bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811. Daarbij werden aan de nieuwgevormde gemeente stadsrechten verleend. Per 1 januari 1974 verloor Zaandam zijn zelfstandigheid bij de
in 1926 door Pieter Vlaar, als groothandel in grafisch papier en in papierwaren. In 1945 veranderde de naam in P. Vlaar & Zonen en werd de juridische vorm vennootschap onder firma, later gewijzigd in bv. In 1945 vestigde Vlaar zich ook in Groningen. Beide bedrijven hielden zich bezig met de handel in papier en papierwaren, waarbij de handel in enveloppen een steeds grotere plaats verwierf.

In 1963 begon Vlaar met de fabricage van enveloppen. Fabricage van en handel hierin zijn thans (1991) de enige bedrijfsactiviteiten. De gezamenlijke productie bedraagt jaarlijks ongeveer 600 miljoen enveloppen. In augustus 1971 werden de gebouwen en terreinen van de Verenigde Blikfabrieken (Verblifa (Verenigde Blikfabrieken)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerblifa (Verenigde Blikfabrieken)

Voormalig blikbedrijf in Krommenie, tot stand gekomen bij een fusie in 1912. De samenstellende bedrijven, Woud & Schaap en Verwer Blikfabrieken waren in strikte zin geen echte familiebedrijven. Beide waren opgericht aan het einde van de 19e eeuw, toen Zaanse bedrijven meer behoefte kregen aan blik als verpakkingsmiddel.
) in Krommenie gekocht en werd het bedrijf daarheen verplaatst.

In 2004 nam Vlaar Keiren in Venlo, producent van onder meer speciale verpakkingsenveloppen, over. In de drie vestigingen werkten in totaal zo'n 140 medewerkers.

In 2009 verloren tien medewerkers van enveloppenfabriek Vlaar hun baan als gevolg van een reorganisatie. In 2010 volgt eveneens een ontslagronde waarbij elf medewerkers hun baan verliezen.

Vlaar Enveloppen blijkt in april 2018 failliet. Het bedrijf met totaal 45 personeelsleden, dat ook een vestiging heeft in Groningen, had al een aantal reorganisaties achter de rug. De enveloppenproducent lag al jaren onder vuur vanwege de groeiende digitalisering waardoor minder brievenpost werd verstuurd, dus werd de vraag om enveloppen minder.

De maand daarop neemt het Rotterdamse Dortland en van Beem de activiteiten van het failliet verklaarde Vlaar Enveloppen over. De vestiging in Krommenie werd gesloten; productielocatie Groningen blijft in afgeslankte vorm open. Lees verder over het verloop van de overname op Blokboek.com

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vlaar.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)