welzijn

Begrip dat in toenemende mate als betekenis heeft gekregen: het zich welbevinden in onstoffelijk opzicht, zulks ter onderscheiding van welvaart, waarmee immers de materiële toestand of ontwikkeling van zowel het individu als de maatschappij wordt aangeduid. In officieel overheidsjargon worden de taken van maatschappelijke zorg veelal samengevat onder de noemer welzijnszorg en -werk. Dit beslaat een breed terrein van dienstverlening, waartoe bijvoorbeeld ook kinderbescherming, jongerenwerk, gezinsverzorging (thuiszorg), reclassering enz. worden gerekend. In de Zaanstreek is - los van de bestaande, afzonderlijke instellingen op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening - in 1989 de Stichting Welzijn en Educatie 'Welsaen' opgericht. Deze stichting heeft drie afdelingen, te weten: - de afdeling Ondersteuningsinstituut, vooral werkzaam op de terreinen van stadsvernieuwing, volkshuisvesting en vrouwenemancipatie. Zie voor de voorgeschiedenis van deze afdeling: Ondersteuningsinstituut Welzijnswerk Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOndersteuningsinstituut Welzijnswerk Zaanstad

Inmiddels opgeheven stichting, met als doelstelling het wegwijs maken van groepen verenigingen en particulieren in het woud van gemeentelijke subsidieregels. Het instituut (opgericht 1979) kende een lange voorgeschiedenis. Organen als de Zaandamse Gemeenschap en het Welzijnsorgaan Zaandam waren het voorgegaan.
Welzijnswerk Zaanstad. - een afdeling sociaal en cultureel werk, die zich bezighoudt met buurthuiswerk, peuterspeelzalen, opbouwwerk en losse projecten. Zie ook: Buurt-, wijk- en opbouwwerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBuurt-, wijk- en opbouwwerk

Welzijnssector. In de Zaanstreek vanaf het begin van de 20e eeuw op particulier initiatief ontstaan, vanaf de jaren '50/'60 steeds meer een overheidszorg, die overigens nog steeds grotendeels dankzij werk van vrijwilligers bestaat.
-, wijk en opbouwwerk. Vermeld moet worden dat het aantal daar vermelde buurthuizen in het begin van de jaren '90 door overheidsbezuiniging is of zal worden teruggebracht. - een afdeling basiseducatie, veelal in de buurthuizen werkzaam op het gebied van volwassenenscholing, gericht op het vergroten van de basiskennis en sociale vaardigheden. Verdere ontwikkelingen in de welzijnszorg lijken niet alleen afhankelijk van zich wijzigende behoeften en inzichten, maar ook van in de toekomst beschikbare middelen en met een en ander samenhangende schaalvergrotingen in organisatorisch opzicht.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/welzijn.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)